Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461

Aktuality 
Fotogalerie 
-------ŠKOLA-------
Kontakty 
Dokumenty 
Kdo jsme 
Kroužky 
Rozvrhy 
Školní jídelny 
Jídelníček 
Důležité termíny 
------RŮZNÉ-------
Pro žáky 
Pro rodiče 
Ke stažení 
Zajímavé odkazy 
Napište nám 
-------ARCHIV-------
Fotogalerie 
Aktuality 

-------GOOGLE-------
Pošta 
Disk 
------OSTATNÍ------
Evidence 
Výuka 
Družina 

13554808. návštěvník
(od 1. 9. 2011)
partneři:
partner Knauf

partner Personna

partner v IT:
partner TETAnet


Činnosti školy

Všeobecné informace

Přihlášení na kroužky:

  • zákonný zástupce podává písemnou přihlášku na kroužky (kromě Táborníčku) přímo vedoucímu kroužku nebo třídnímu učiteli

  • vzor přihlášky zde

Ostatní informace:

  • kroužek bude probíhat vždy v uvedeném termínu a čase , jiný termín si může domluvit vedoucí kroužku s žáky za podmínky, že s dostatečným předstihem a prokazatelným způsobem seznámí se změnou i zákonné zástupce žáků

  • vedoucí kroužku si dohodne jasná pravidla o průběhu kroužku (místo zahájení a ukončení, uschování věcí, apod.)

  • vedoucí kroužku je povinen informovat žáky i rodinné zástupce o případném odpadnutí kroužku

  • další změny jsou možné k 1.2.2016 nebo v případě výrazného poklesu zájmu žáků v průběhu školního roku

  • další podrobnější informace vždy podá vedoucí příslušného kroužku

  • žáci mají přístup na všechny kroužky určené pro jejich věkovou kategorii bez rozdílu, jakou budovu školy navštěvují

  • v případě nejasností je možné se rovněž obracet na zástupce ředitele Mgr. Bc. Jitku Svobodovou (I. stupeň) nebo Mgr. Jana Davignona (II. stupeň)

  • Návaznost na školní družinu mají pouze kroužky, které se konají na budově B ve středu a na budově C v úterý.


Název kroužku Vedoucí Komu je určen Budova Den Čas Poplatek na školní rok
DOPRAVÁČEK p. Mísařová 1. - 4. ročník C úterý 13:00-14:00 100,- Kč
ANGLIČTINA - začátečníci Mgr. Matoušková Přt., 1. ročník C úterý 13:00 - 14:00 100,- Kč
ANGLIČTINA -začátečníci Mgr. Matoušková 1. ročník B středa 13:00 - 14:00 100,- Kč
ANGLIČTINA - příprava na mezinár. zkoušku Mgr. Vyšohlíd 5.ročník A 200,- Kč
VÝTVARNÍCI Mgr. Klocková 3. - 5. ročníky B úterý 13:00 - 15:00 100,- Kč
VÝTVARNÍCI Mgr. Klocková 2.ročníky B středa 13:00 - 15:00 100,- Kč
MALÍ VÝTVARNÍCI Mgr. Klocková 1.ročník B pátek 12:20 - 13:20 100,- Kč
ZUMBA Mgr. Hejduková 2.-4.ročník B úterý 13:15 - 14:00 100,-Kč
RUČNÍ PRÁCE p. Olexová 2. - 4. ročník B pondělí 13:00 - 14:00 0,- Kč
ŠIKOVNÉ RUCE Mgr. Krátká 2. - 4. ročník C úterý 1x za 14 dní 13:00 - 14:00 100,- Kč
FLÉTNIČKA Mgr. Damková 1. - 4. ročník B středa 13:00 - 14:00 200,- Kč
MLADÝ ZDRAVOTNÍK Mgr. Hallerová 2. - 4. ročník C úterý 1x za 14 dní 13:00 - 14:30 100,- Kč
MATEMATIKA Mgr. Vítek 9. ročníky A
středa

14:00 - 14:45
150,- Kč
PĚVECKÝ SBOR Mgr. Oravec, Kristýna Pištěková 5. - 9. ročník A čtvrtek 14:15 - 15:45 0,- Kč