Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461

Aktuality 
Fotogalerie 
-------ŠKOLA-------
Kontakty 
Dokumenty 
Kdo jsme 
Kroužky 
Rozvrhy 
Školní jídelny 
Jídelníček 
Důležité termíny 
------RŮZNÉ-------
Pro žáky 
Pro rodiče 
Ke stažení 
Zajímavé odkazy 
Napište nám 
-------ARCHIV-------
Fotogalerie 
Aktuality 

-------GOOGLE-------
Pošta 
Disk 
------OSTATNÍ------
Evidence 
Výuka 
Družina 

13747677. návštěvník
(od 1. 9. 2011)
partneři:
partner Knauf

partner Personna

partner v IT:
partner TETAnet


zpět
Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Autor: Tomáš Oravec, 2. 1. 2018, Kategorie: Celoškolní akce

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Benefity pro naši školu Díky projektu bezplatně získáme: • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy, • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.), • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných vedoucích pracovníků škol z kraje, • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole, • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání, • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole, • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště. Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou odborných stáží. Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i zájemcům z širší veřejnosti.


zpět