Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461

Poslední aktualizace: 28. 02. 2021 - 12:00

Informace o obědech

Všichni žáci naší školy, kteří jsou přihlášeni do školní jídelny, si mohou odebírat obědy formou výdejního okénka (do vlastních jídlonosičů). Toto platí i pro všechny děti mateřské školy.

Informace

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:

- dětí v mateřské škole

- dětí v přípravné třídě

- žáků 1. a 2. ročníků

- žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

Škola poskytuje těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem. Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Distanční výuka u 3. - 9. ročníků pokračuje nadále ve stávajícím režimu.

Výuka 1. a 2. ročníků bude v distančním režimu. Veškeré informace dostanou zákonní zástupci od třídních učitelů nejpozději v pondělí.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

V pondělí 1. března si mohou žáci vyzvednout obědy na jednotlivých budovách do vlastních jídlonosičů. Žáci budovy C (Unčín) si vyzvednou obědy na budově D (Mateřská škola - Unčín). Obědy je možné si vyzvednout v pondělí od 11.30 - 13.00.

Organizace ve školních jídelnách na další dny bude upřesněna během pondělí 1. března.

OŠETŘOVNÉ

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Aktuální informace o ošetřovném naleznete zde: www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu .

SLEDUJTE PROSÍM NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A BAKALÁŘE.

Podrobné informace o všech nařízeních naleznete na stránkách Ministerstva školství.

Nová mimořádná opatření

Vážení rodiče,

v souladu s nařízením vlády s účinností od 1. března 2021, upozorňujeme na povinnost ve škole nosit respirátor, či zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) splňující technické požadavky a podmínky (respirátor FFP2/KN 95, rouška dle ČSN EN 14683+AC). Nošení jiných alternativních roušek (látkové, šátky, nákrčníky atd.) již není dle tohoto nařízení umožněno.

Informace MŠ

V naší mateřské škole byl ohlášen případ COVID pozitivního dítěte. Po jednání s krajskou hygienickou stanicí se dětem karanténa nenařizuje. Veškerá opatření má ve své gesci v současné době krajská hygienická stanice. O případných změnách vás budeme informovat.

Dle nařízení vlády nastupují do školy od 4. ledna pouze žáci 1. a 2. ročníků a žáci tříd zřizovaných podle § 16 Školského zákona a přípravné třídy.

Další informace naleznete v aktualitách.

! POZOR !

ZMĚNA ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY!

NOVÝ ÚČET PLATNÝ OD 11. LEDNA: 123-3255790247/0100 (Komerční banka)

VARIABILNÍ SYMBOL SE NEMĚNÍ!!!

V případě, že jste již zaplatili platbu za leden, nic se neděje. Pokud zašlete platbu na starý účet po 1. únoru, bude vám zaslána zpět.

Nebudete tak mít zaplacené obědy. Změnou účtu se zůstatek finančních prostředků strávníka nemění .

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu

ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Střednědobý_výhled_2022-2023.pdf
ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Rozpočet_2021.pdf

Od 24. 12. do 3. 1. 2021 je přerušen provoz mateřské školy.

Z DŮVODU PORUCHY NEFUNGUJÍ NA BUDOVĚ"A" (MASARYKOVA ULICE) A NA BUDOVĚ "B" (ULICE BOŽENY NĚMCOVÉ) PEVNÍ LINKY. NA ZPROVOZNĚNÍ SE PRACUJE. CHYBA JE NA STRANĚ OPERÁTORA.

Distanční výuka pro třídy zřizované podle §16

Dle nařízení Ministerstva školství přechází žáci chodící do třídy dle §16 na DISTANČNÍ VÝUKU = nechodí do školy. O organizaci distanční výuky budou informováni zákonní zástupci přímo třídní učitelkou.

Aktuální informace pro rodiče:

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol.

Aktuální informace pro rodiče.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2021; Střednědobý výhled rozpočtu na 2022 a 2023


priloha_848875214_2_ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Návrh_Střednědobý_výhled_2022-2023 (1).xlsx
priloha_848875214_1_ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Návrh_rozpočtu_2021 (1).xlsx

Upozornění pro rodiče, kteří mají přiznanou dávku hmotné nouze

Vážení rodiče, pokud pobíráte dávku hmotné nouze, můžete do 30. září informovat úřad práce a požádat o zařazení do projektu "Obědy zdarma".

Úplata za předškolní vzdělávání


Úplata za předškolní vzdělávání.pdf

Mateřská škola - Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení naleznete ZDE

Samostudium pro žáky ZŠ a předškoláky MŠ

Z důvodu zrušení výuky dle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR bude výuka v některých předmětech realizována dálkově formou samostudia. Zadanou práci naleznete na odkazu níže.

Naleznete zde i materiály pro Nápravy poruch učení.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


VÝSLEDKY 1. KOLA ZÁPISU PRO ŠK. ROK 2020_2021.pdf

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 2021-2022

ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Schválený_Střednědobý_výhled_2021-2022.pdf
ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Rozpočet_2020.pdf

Důležité sdělení

Masarykova ZŠ a MŠ Krupka upozorňuje, že v pondělí 20. května 2019 dochází k nabytí právní moci změny v dopravním značení v ulici Boženy Němcové. Stávající značky zákaz stání budou v obou směrech nahrazeny zákazem zastavení.

Schválený rozpočet na rok 2019 naleznete ZDE

Schválený střednědobý výhled 2020-2021 naleznete ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2019 naleznete ZDE

Návrh střednědobého výhledu 2020-2021 naleznete ZDE