Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461

Informace pro 1. stupeň platné od 25. května

Informace o otevření MŠ od 18. května 2020

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


VÝSLEDKY 1. KOLA ZÁPISU PRO ŠK. ROK 2020_2021.pdf
Asistenti na budovách - List 1.pdf

ZÁPISOVÉ LÍSTKY NA STŘEDNÍ ŠKOLU

Zápisové lístky na střední školu si můžete vyzvednout v sekretariátu školy (Masarykova ulice) v úředních hodinách:

  • Pondělí - 10.00 - 12.00
  • Středa - 10.00 - 12.00
  • Čtvrtek - 11.00 - 12.00

Samostudium pro žáky ZŠ a předškoláky MŠ

Z důvodu zrušení výuky dle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR bude výuka v některých předmětech realizována dálkově formou samostudia. Zadanou práci naleznete na odkazu níže.

Naleznete zde i materiály pro Nápravy poruch učení.

INFORMACE - Zájezd do Anglie

Vážení rodiče,

oficiální pokyny a návrh řešení realizace našeho zájezdu do Anglie obdržíme z CK Výuka Jinak do konce dubna.

Prosíme Vás o trpělivost.

Všechny dotazy ohledně zájezdu prosím směřujte pouze na kristyna.pistekova@mzskrupka.cz, nikoliv na třídní učitele.

STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA MĚSÍC BŘEZEN 2020


vanik_200326-123529-2a.pdf

SEKRETARIÁT - DODRŽUJTE ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny k vyzvednutí žádosti o ošetřovném jsou v pondělí 10 - 12 hod, středa 10 - 12 hod a čtvrtek 11 - 12 hod v sekretariátu školy na budově A.

OZNÁMENÍ - UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Od 18. března do odvolání je uzavřena mateřská škola.

ŠKOLNÍ JÍDELNA - DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ

Pro všechny cizí strávníky našeho školního stravování platí od 16. března toto nařízení:

Jídlo bude vydáváno pouze do jídlonosičů, popřípadě jiných nádob k tomuto určených.

OD 11. 3. 2020 DO ODVOLÁNÍ JE NAŠE ZŠ UZAVŘENA.

Toto opatření se týká pro žáky přípravné třídy, 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, školní družiny a školních jídelen.

Toto opatření se netýká mateřské školy. Mateřská škola je otevřena v běžném režimu.

Sledujte prosím stránky školy a informační systém Bakaláři, kde budeme podávat aktuální informace.


MIMOŘÁDNÉ NAŘÍZENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:
  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHAministr zdravotnictví

DOPORUČENÍ PRO OSOBY PO NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ

Doporučení se týkají návratu z oblastí s komunitním přenosem onemocnění COVI-19, kterými jsou:

Asie: Čína, Jižní Korea, Hong Kong, Japonsko, Singapúr, Irán

Evropa: Severní Itálie, omezeně Německo, Francie, Švýcarsko, Velká Británie

Po dobu 14 dní od návratu:

• Omezte v nezbytné míře kontakt s jinými lidmi

• Sledujte svůj zdravotní stav se zaměřením na příznaky onemocnění dýchacích cest (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů, únava) Pokud se u Vás během 14 dní od návratu z výše uvedené oblasti příznaky respiračního onemocnění objeví (kašel, dušnost, horečka>38°C):

• Zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte místní protiepidemické oddělení KHS nebo naší infolinku 736 233 176, případně linku 112, která Vás na KHS přesměruje. Obdržíte další pokyny k vyšetření a postupu izolace.

• Pokud je Váš stav vážný (dušnost, schvácenost) kontaktujte zdravotnickou záchrannou službu. Sdělte operačnímu pracovníkovi informaci o pobytu v oblasti výskytu koronavirových onemocnění a postupujte dle jeho pokynů.

Po dobu 14 dní od návratu: Dbejte zvýšeně na dodržování zásad osobní hygieny

– časté mytí rukou, a respirační etikety

– používání jednorázových kapesníků, kýchání a kašlání pouze do kapesníku s následným umytím rukou

Kontakty protiepidemická oddělení KHS:

Ústí n. L.: 477 755 164, 163, 161

Litoměřice: 477 755 560

Děčín: 477 755 260

Louny: 477 755 660

Chomutov: 477 755 360

Teplice: 477 755 760

Most: 477 755 460

Dne 6. 3. 2020 MUDr. Lenka Šimůnková, ředitelka KHS v.r.

Zdroj: http://www.khsusti.cz/php/kousky/aktual/20200306/1/navrat.pdf

Zápis do MŠ

Zápis do MŠ se uskuteční 15. 5. 2020.

Zrušení pedagogické intervence

Od čtvrtka 6.2.2020 až do odvolání se ruší pedagogická intervence Mgr. Lenky Kašpar.

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 2021-2022

ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Schválený_Střednědobý_výhled_2021-2022.pdf
ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Rozpočet_2020.pdf

Oznámení - KONZULTAČNÍ HODINY

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že jsme nově zavedli konzultační hodiny všech pedagogů.

Přehled konzultačních hodin naleznete v menu KONTAKTY.

Pauzy před odpoledním vyučováním

Žákům 2. stupně doporučujeme, aby v pauzách před odpoledním vyučováním navštěvovali klub Želváček, který najdou v areálu školy u budovy A (budova "Domečku"). Zde mohou v klidu a v teple počkat na výuku.

Pozor! - nový ceník stravného od 1. září 2019

Nový ceník stravného pro MŠ naleznete ZDE.

Nový ceník stravného pro ZŠ naleznete ZDE.

Sportovní hry mládeže 2019

Děkujeme všem sportovcům i fanouškům za účast na 17. ročníku sportovních her mládeže. Moc gratulujeme k úspěchům a z neúspěchů si vezmeme do dalšího ročníku jen to pozitivní. Jsme tým a naše spolupráce byla jedna velká radost.

Uzavření hřiště u budovy A

Do odvolání je uzavřeno hřiště u budovy A (Masarykova ulice).

Důležité sdělení

Masarykova ZŠ a MŠ Krupka upozorňuje, že v pondělí 20. května 2019 dochází k nabytí právní moci změny v dopravním značení v ulici Boženy Němcové. Stávající značky zákaz stání budou v obou směrech nahrazeny zákazem zastavení.

Schválený rozpočet na rok 2019 naleznete ZDE

Schválený střednědobý výhled 2020-2021 naleznete ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2019 naleznete ZDE

Návrh střednědobého výhledu 2020-2021 naleznete ZDE

Mobilní aplikace Bakaláři

Bakaláři fungují na třech nejrozšířenějších mobilních platformách, a to: systém Android (většina mobilních telefonů, iOS (Apple) a WindowsPhone. Stáhněte si do mobilu aplikaci Bakaláři. Na hlavní stránce aplikace máte kolonku "Adresa serveru Bakaláři". Do této kolonky zadejte: "https://mzskrupka.bakalari.cz".

Poté se stačí přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů.

Webová aplikace Bakaláři

Do naší webové aplikace se můžete přihlásit několika způsoby:

1) Na našich stránkách www.mzskrupka.cz najdete v menu Škola (pravý horní roh) odkaz "Google a Bakaláři". Poté stačí kliknout na logo "Bakaláři".

2) Do webového prohlížeče (Firefox, Chrome, Edge) zadejte URL: "https://mzskrupka.bakalari.cz".

Poté se stačí jen přihlásit pomocí Vašich přihlašovacích údajů.

SEKRETARIÁT - DODRŽUJTE ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny k vyzvednutí žádosti o ošetřovném jsou v pondělí 10 - 12 hod, středa 10 - 12 hod a čtvrtek 11 - 12 hod v sekretariátu školy na budově A.