Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461

Poslední aktualizace: 18.09. 2020 - 09:30

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - 6. a 7. ročníky

Aktuální informace naleznete ZDE.

BUDOVA C: 1.C, 2.C, 3.C, 4.C

V období 21. 9. - 25. 9. nepoužívejte internetový objednávkový systém na obědy. Volejte pouze vedoucí školní jídelny na tel. číslo: 774 890 432.

Pozor aktualizace opatření

Na základě rozhodnutí KHS z důvodu absence pedagogů platí

od čtvrtka 17. září do pátku 25. září tato organizační opatření:

Budova A – Masarykova ulice

Třídy: 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A.

Druhému stupni byla upravena organizace školního roku na základě rozhodnutí Ministerstva školství, tedy nepřechází na distanční výuku (žáci zůstávají doma). Žákům doporučujeme opakovat již probrané učivo, a proto jim bude od pátku na našich stránkách přístupná složka „Samostudium“.

Obědy všem žákům budou automaticky odhlášeny vedoucí školní jídelny.

Potvrzení k získání OČR škola žákům druhého stupně nevydává.

5. třídy se budou učit ve standardním režimu ve svých třídách na budově A.

Čtvrtek 17. září a pátek 18. září do 11.40. Od pondělí 21. září končí výuka standardně dle rozvrhu.

Budova B – ulice Boženy Němcové

Třídy: 1.A, 2.A, 3.A, 4.A

Výuka bude probíhat ve standardním režimu. Školní družina bude probíhat ve standardním režimu.

Čtvrtek 17.září a pátek 18.září bude výuka do 11.40. Od pondělí 21. září končí výuka standardně dle rozvrhu.

Budova C – Fučíkova ulice

Třídy 1.C, 2.C a 3.C a Připravná třída přecházejí na distanční výuku (žáci zůstávají doma) od čtvrtka 17. září do pátku 18. září. Na tyto dny si mohou zákonní zástupci vyzvednout potvrzení k získání OČR. Potvrzení je možné vyzvednout v budově A na sekretariátu do 12.00 hod.

Od pondělí 21. září do 25. Září bude probíhat prezenční výuka na budově B. Důvodem je zlepšená personální situace a zachování výuky vašich dětí včetně ranní a odpolední družiny. Pro tyto třídy bude vyčleněno samostatné patro. Na týden od 21. do 25. září nevydává škola potvrzení k získání OČR.

Třídy budou chodit odděleně na obědy a budou mít vlastní školní družinu.

Na obědy budou chodit žáci na budově B (ulice Boženy Němcové). V případě přihlášení nebo odhlášení obědů kontaktujte vedoucí školní jídelny ve všední dny do 14.30 na telefonním čísle 774 890 432.

Třída 4. C přechází na distanční výuku (žáci zůstávají doma) od čtvrtka 17. září do pátku 18. září.

Na tyto dny si mohou zákonní zástupci vyzvednout potvrzení k získání OČR. Potvrzení je možné vyzvednout v budově A na sekretariátu do 12.00 hod.

POZOR !!! Od pondělí 21. září do 25. září bude probíhat prezenční výuka 4.C na budově A (Masarykova ulice). Důvodem je zlepšená personální situace a zachování výuky vašich dětí.

Na obědy budou chodit žáci 4.C na budově A (Masarykova ulice). V případě přihlášení nebo odhlášení obědů kontaktujte vedoucí školní jídelny ve všední dny do 14.30 na telefonním čísle 774 890 432.

Budova D – Mateřská škola

Mateřská škola je v provozu beze změny.


NADÁLE SLEDUJTE NAŠE STRÁNKY. MŮŽE DOCHÁZET K ORGANIZAČNÍM ZMĚNÁM.

Důležité sdělení

Výuka na prvním i druhém stupni bude v týdnu od 14. září do 18. září do 4. vyučovací hodiny, tedy do 11.40.

Sledujte prosím naše webové stránky. Pokud by nastaly změny v rozvrhu, budete informováni třídním učitelem.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZ ČR.

Sledujte proto prosím naše stránky. Organizace výuky se může v průběhu tohoto týdne měnit.

ROUŠKY

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci budou z preventivních důvodů od 11. září povinné roušky i ve třídách.

Žáci přijdou do školy vybaveni rouškou.

S Vaší pomocí jsme situaci zvládli na jaře, zvládneme to i nyní.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Sešity pro druhý stupeň

Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Úplata za předškolní vzdělávání


Úplata za předškolní vzdělávání.pdf

Mateřská škola - Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení naleznete ZDE

Samostudium pro žáky ZŠ a předškoláky MŠ

Z důvodu zrušení výuky dle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR bude výuka v některých předmětech realizována dálkově formou samostudia. Zadanou práci naleznete na odkazu níže.

Naleznete zde i materiály pro Nápravy poruch učení.

Informace o závěrečném hodnocení

Vysvědčení za 2. pololetí bude provedeno slovním hodnocením v souladu se Školním řádem, který naleznete ZDE

Informace pro 2. stupeň platné od 8. června

Informace pro 1. stupeň platné od 25. května

Informace o otevření MŠ od 18. května 2020

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


VÝSLEDKY 1. KOLA ZÁPISU PRO ŠK. ROK 2020_2021.pdf

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 2021-2022

ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Schválený_Střednědobý_výhled_2021-2022.pdf
ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Rozpočet_2020.pdf

Oznámení - KONZULTAČNÍ HODINY

Vážení rodiče,

oznamujeme vám, že jsme nově zavedli konzultační hodiny všech pedagogů.

Přehled konzultačních hodin naleznete v menu KONTAKTY.

Pauzy před odpoledním vyučováním

Žákům 2. stupně doporučujeme, aby v pauzách před odpoledním vyučováním navštěvovali klub Želváček, který najdou v areálu školy u budovy A (budova "Domečku"). Zde mohou v klidu a v teple počkat na výuku.

Pozor! - nový ceník stravného od 1. září 2019

Nový ceník stravného pro MŠ naleznete ZDE.

Nový ceník stravného pro ZŠ naleznete ZDE.

Sportovní hry mládeže 2019

Děkujeme všem sportovcům i fanouškům za účast na 17. ročníku sportovních her mládeže. Moc gratulujeme k úspěchům a z neúspěchů si vezmeme do dalšího ročníku jen to pozitivní. Jsme tým a naše spolupráce byla jedna velká radost.

Uzavření hřiště u budovy A

Do odvolání je uzavřeno hřiště u budovy A (Masarykova ulice).

Důležité sdělení

Masarykova ZŠ a MŠ Krupka upozorňuje, že v pondělí 20. května 2019 dochází k nabytí právní moci změny v dopravním značení v ulici Boženy Němcové. Stávající značky zákaz stání budou v obou směrech nahrazeny zákazem zastavení.

Schválený rozpočet na rok 2019 naleznete ZDE

Schválený střednědobý výhled 2020-2021 naleznete ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2019 naleznete ZDE

Návrh střednědobého výhledu 2020-2021 naleznete ZDE

Mobilní aplikace Bakaláři

Bakaláři fungují na třech nejrozšířenějších mobilních platformách, a to: systém Android (většina mobilních telefonů, iOS (Apple) a WindowsPhone. Stáhněte si do mobilu aplikaci Bakaláři. Na hlavní stránce aplikace máte kolonku "Adresa serveru Bakaláři". Do této kolonky zadejte: "https://mzskrupka.bakalari.cz".

Poté se stačí přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů.

Webová aplikace Bakaláři

Do naší webové aplikace se můžete přihlásit několika způsoby:

1) Na našich stránkách www.mzskrupka.cz najdete v menu Škola (pravý horní roh) odkaz "Google a Bakaláři". Poté stačí kliknout na logo "Bakaláři".

2) Do webového prohlížeče (Firefox, Chrome, Edge) zadejte URL: "https://mzskrupka.bakalari.cz".

Poté se stačí jen přihlásit pomocí Vašich přihlašovacích údajů.

SEKRETARIÁT - DODRŽUJTE ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny k vyzvednutí žádosti o ošetřovném jsou v pondělí 10 - 12 hod, středa 10 - 12 hod a čtvrtek 11 - 12 hod v sekretariátu školy na budově A.