Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461

Poslední aktualizace: 25. 11. 2020 - 13:45

Podívejte se na nové informace ohledně organizace výuky od 30. listopadu. Informace naleznete na tlačítku INFORMACE K DISTANČNÍ VÝUCE.

NALEZNETE ZDE TAKÉ NOVÉ INFORMACE O PROVOZU DRUŽINY.

Distanční výuka pro třídy zřizované podle §16

Dle nařízení Ministerstva školství přechází žáci chodící do třídy dle §16 na DISTANČNÍ VÝUKU = nechodí do školy. O organizaci distanční výuky budou informováni zákonní zástupci přímo třídní učitelkou.

Aktuální informace pro rodiče:

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol.

Aktuální informace pro rodiče.pdf

MATEŘSKÁ ŠKOLA - upozornění pro rodiče

Do mateřské školy je povolen vstup vždy max. dvěma rodičům s dětmi. Vstup bude povolen pouze do šatny. Je nutné mít na sobě roušku. Po každé skupině bude šatna vydesinfikována.

Upozornění pro rodiče, kteří mají přiznanou dávku hmotné nouze

Vážení rodiče, pokud pobíráte dávku hmotné nouze, můžete do 30. září informovat úřad práce a požádat o zařazení do projektu "Obědy zdarma".

Úplata za předškolní vzdělávání


Úplata za předškolní vzdělávání.pdf

Mateřská škola - Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení naleznete ZDE

Samostudium pro žáky ZŠ a předškoláky MŠ

Z důvodu zrušení výuky dle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR bude výuka v některých předmětech realizována dálkově formou samostudia. Zadanou práci naleznete na odkazu níže.

Naleznete zde i materiály pro Nápravy poruch učení.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


VÝSLEDKY 1. KOLA ZÁPISU PRO ŠK. ROK 2020_2021.pdf

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 2021-2022

ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Schválený_Střednědobý_výhled_2021-2022.pdf
ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Rozpočet_2020.pdf

Důležité sdělení

Masarykova ZŠ a MŠ Krupka upozorňuje, že v pondělí 20. května 2019 dochází k nabytí právní moci změny v dopravním značení v ulici Boženy Němcové. Stávající značky zákaz stání budou v obou směrech nahrazeny zákazem zastavení.

Schválený rozpočet na rok 2019 naleznete ZDE

Schválený střednědobý výhled 2020-2021 naleznete ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2019 naleznete ZDE

Návrh střednědobého výhledu 2020-2021 naleznete ZDE