Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461

Poslední aktualizace: 13.10.2020 - 17.30

Nejdůležitější informace týkající se celé školy naleznete na této stránce. Informace týkající se jednotlivých skupin, tříd, stupňů apod. naleznete v sekci AKTUALITY.

Aktuální informace pro rodiče:

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol.

Aktuální informace pro rodiče.pdf

Organizace výuky od 14.10. do 23. 10.

Mateřská škola je v provozu ve standardním režimu!!!

Školní družina není v provozu!!!


Distanční výuka je povinná. Žáci mají dvě možnosti:

1. Pracovat přes Google classroom (lze spustit na počítači, popřípadě stáhnout aplikaci pro tablet nebo mobilní telefon)

Návod pro žáky během distanční výuky:

Všichni žáci mají přihlašovací údaje ke školním emailům, které obdrželi od svých třídních učitelů, popřípadě učitele informatiky (jmeno.prijmeni@mzskrupka.cz). V případě, že jste neobdrželi přihlašovací údaje, kontaktujte třídního učitele.

Přihlásit se žáci musí na stránce www.google.com. Popřípadě v aplikaci Google učebna. (vše viz. návod níže).

Na školním emailu naleznou žáci pozvánku do třídy (kurzu). Přístup bude spuštěn ve středu 14.10. v 8.30. Zadané úkoly vyplní dle následujících pravidel:

  • úkoly se zadávají denně dle rozvrhu bez výchov

  • žáci 1. stupně odevzdají elektronický úkol v classroomu (kurzu) nejpozději do 23.00 hod. v daný den

  • žáci 2. stupně odevzdají elektronický úkol v classroomu (kurzu) nejpozději do 18.00 v daný den

  • úkoly se budou objevovat ve třídě (kurzu) v 8.00 každý den dle rozvrhu

Pro žáky 1. stupně, šestých a sedmých ročníků:

Ve středu 14.10. bude probíhat zkušební provoz. Žáci od svých učitelů dostanou pouze jeden zkušební úkol.

Další dny již bude probíhat výuka dle rozvrhu bez výchovných předmětů.


Návod pro žáky naleznete na těchto stránkách:

https://www.tybrdo.cz/informatika/google-ucebna-z-pohledu-zaka-navody-pro-naproste-laiky

V případě ztráty přihlašovacích údajů, popřípadě jiné technické poruchy, je žák povinen si přijít pro vytištěné materiály do školy a odevzdat je nejpozději následující den (viz. bod 2).

2. V případě, že žák nemá k dispozici internet, (počítač, tablet, mobil) musí si pro materiály přijít do školy:

  • materiály připraví pedagogové, předají asistenti pedagoga

  • žáci 1. stupně si materiály vyzvednou mezi 11.30 – 13.30 na svých budovách

  • žáci 2. stupně si materiály vyzvednou mezi 12.30 – 13.30 na budově A

  • žáci vypracované materiály odevzdají následující den ve stejný čas a vyzvednou si nové

  • 1. stupeň - pedagog práce hodnotí formativně a informuje zákonné zástupce

  • 2. stupeň – pedagog hodnotí práce známkou, v případě neodevzdání píše pedagog do Bakalářů nehodnocen - to se projeví v klasickém hodnocení


Žáci, kteří mají distanční výuku, mají nárok na obědy. Mohou si je vyzvednout (je nutné mít „obědovníky“)

ve školní jídelně od 12.00 do 13.00. O přihlášení a odhlášení obědů se starají zákonní zástupci.


V PŘÍPADĚ DOTAZŮ KONTAKTUJTE ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO 2. STUPEŇ NA EMAILU: tomas.oravec@mzskrupka.cz


Změna v organizaci výuky na budově A a budově C

Z důvodu konání krajských voleb na budovách A (Masarykova ulice) a C (Fučíkova ulice) končí vyučování v pátek 02.10.2020 po 4. vyučovací hodině, tedy v 11.40.

MATEŘSKÁ ŠKOLA - upozornění pro rodiče

Do mateřské školy je povolen vstup vždy max. dvěma rodičům s dětmi. Vstup bude povolen pouze do šatny. Je nutné mít na sobě roušku. Po každé skupině bude šatna vydesinfikována.

Upozornění pro rodiče, kteří mají přiznanou dávku hmotné nouze

Vážení rodiče, pokud pobíráte dávku hmotné nouze, můžete do 30. září informovat úřad práce a požádat o zařazení do projektu "Obědy zdarma".

ROUŠKY

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci budou z preventivních důvodů od 11. září povinné roušky i ve třídách.

Žáci přijdou do školy vybaveni rouškou.

S Vaší pomocí jsme situaci zvládli na jaře, zvládneme to i nyní.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Úplata za předškolní vzdělávání


Úplata za předškolní vzdělávání.pdf

Mateřská škola - Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení naleznete ZDE

Samostudium pro žáky ZŠ a předškoláky MŠ

Z důvodu zrušení výuky dle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR bude výuka v některých předmětech realizována dálkově formou samostudia. Zadanou práci naleznete na odkazu níže.

Naleznete zde i materiály pro Nápravy poruch učení.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


VÝSLEDKY 1. KOLA ZÁPISU PRO ŠK. ROK 2020_2021.pdf

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 2021-2022

ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Schválený_Střednědobý_výhled_2021-2022.pdf
ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Rozpočet_2020.pdf

Důležité sdělení

Masarykova ZŠ a MŠ Krupka upozorňuje, že v pondělí 20. května 2019 dochází k nabytí právní moci změny v dopravním značení v ulici Boženy Němcové. Stávající značky zákaz stání budou v obou směrech nahrazeny zákazem zastavení.

Schválený rozpočet na rok 2019 naleznete ZDE

Schválený střednědobý výhled 2020-2021 naleznete ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2019 naleznete ZDE

Návrh střednědobého výhledu 2020-2021 naleznete ZDE