Aktuality

Celá škola - Projekt "Ovoce do škol"

V pátek 7. 6. se na celém 1.stupni a v přípravné třídě uskutečnil projektový den, který je součástí celorepublikového projektu “Ovoce a zelenina do škol”. Cílem tohoto projektu je podporovat zdravou výživu a zvýšit u dětí spotřebu ovoce a zeleniny.

Naše škola spolupracuje s dodavatelem ovoce a zeleniny - firmou HOKA, spol.s.r.o., která dodala pro všechny děti ochutnávku ovoce, zeleniny, ovocných smoothie a dodala materiály a pomůcky, podle nichž pedagogové připravili jednotlivá stanoviště. Celé dopoledne se žáci formou her seznamovali se zásadami zdravé výživy a ochutnávali různé druhy ovoce a zeleniny. Počasí nám přálo, a tak se část programu uskutečnila na školní zahradě a celý program byl hodně pestrý. V závěrečném hodnocení žáci celému dni nadšeně zatleskali!

FOTOGALERIE

MŠ - PLÁN AKCÍ NA ČERVEN


Akce MŠ pro děti a rodiče - červen 2019.pdf

Družina - Den linky 155

Symbolickým datumem 15. 5. jsme si připomněli práci záchranářů a operátorů tísňové linky. Děti si zkusily, jaké je to volat na dispečink linky 155. Co všechno musím říct? Jak se představit? Jak popsat místo a situaci nehody? Jak poskytnout první pomoc? To všechno si děti zkusily a také se dozvěděly, že poskytnout pomoc je povinností každého.

FOTOGALERIE

MŠ - Recyklohraní

Děti mateřské školy plnily projekt ,,Recyklohraní”. Povídali jsme si o recyklaci, třídění odpadu, významu barevných kontejnerů a ochraně přírody. Děti třídily hračky dle materiálů do příslušných kontejnerů, vybarvovaly tematické omalovánky, vyráběly pexeso a také stavěly model recyklačního centra, na kterém jsme si vysvětlili postupy při recyklaci a její význam pro člověka a přírodu.

FOTOGALERIE

Družina - Den matek

Druhé oddělení školní družiny mělo celý týden odpolední dílničku, která se konala ku příležitosti Dne matek. Děti vyráběly přáníčka s básničkou a šumivá srdíčka do koupele.

FOTOGALERIE

Celá škola - Zahradní slavnost ke Dni matek

Na níže uvedeném odkazu se můžete podívat na fotografie z akce.

FOTOGALERIE

MŠ - Odpoledne se záchranáři

9.5.2019 mateřskou školu navštívili zdravotničtí záchranáři s projektem „Umíme si pomoci s první pomocí?“ Pod vedením Mgr. Evy Rohanové studenti VOŠZ Ústí n.L. na stanovištích seznamovali děti a rodiče s obvazovou technikou, resuscitací, lidským tělem a funkcemi vnitřních orgánů. Akce se všem líbila, hlavně dětem, které si s rodiči všechny pomůcky vyzkoušely.

FOTOGALERIE

ZŠ - 3. C - Škola v přírodě Chřibská

Žáci 3. C si užili krásný týden v Chřibské. Prozkoumali okolní lesy, vyrazili do Krásné Lípy i do Kyjovského údolí, užili si sportovní den a na závěr si zařádili v karnevalových maskách.

3. 5. příjezd, hry na zahradě

4. 5. podvečerní procházka (déšť)

5. 5. hřiště, výprava k vojenským pevnostem u Krásného Buku

6. 5. hřiště, Krásná Lípa (Dům Českého Švýcarska)

7. 5. hřiště, Chřibské vodopády, táborák

8. 5. hřiště, Kyjovské údolí - skalní výprava

9. 5. hřiště, Veselá pouť, karneval

FOTOGALERIE


MŠ - Besídka ke Dni matek

7.5.2019 děti mateřské školy přály maminkám a babičkám ke Dni matek. Dopoledne babičkám v Domě pečovatelské služby v Krupce předvedly krátký program a předaly vyrobené kytičky. Odpoledne se slavilo v mateřské škole. Maminky také dostaly kytičky, děti jim zazpívaly, zarecitovaly a zatančily. Na závěr proběhla malá hostina, která umocnila příjemnou atmosféru.

FOTOGALERIE

ZŠ - BARVENÍ VAJÍČEK

Můžeme barvit vajíčka přírodní barvou? Můžeme! Žáci 3. C experimentovali s barvením v cibulových slupkách a jako motiv použili jarní lístečky. Výsledky jejich snažení najdete v galerii.

Veselé Velikonoce Vám přeje 3. C


EKOTÝM INFORMUJE

Úklid školní zahrady

Na budově C se všechny třídy zapojily do úklidu školní zahrady. Ze zahrady zmizely rozházené větve, šišky i kameny a žáci posbírali několik pytlů odpadků. Při práci hřálo jarní sluníčko a tak šla všem pěkně od ruky. Zahrada prokoukla a čeká na déšť, aby se zazelenala tráva.


MŠ - Módní přehlídka

8.1.2019 proběhlo dopoledne v ,,retro stylu.” Povídali jsme si o módě minulosti i současnosti. Děti měly možnost si prohlédnout a také vyzkoušet retro oblečení. Na závěr si zahrály na módní návrháře a přehlídku.ZŠ - Malí kuchaři

Žáci 3. C si v hodině pracovních činností vyzkoušeli své kuchařské umění, úpravu stolu i čtení s porozuměním. Měli za úkol připravit podle návodu vajíčkovou pomazánku s jarní cibulkou a soutěžili v přípravě chlebíčků a úpravě stolu. Práce se jim dařila a vlastnoručně připravené pohoštění rychle zmizelo.


ZŠ - Výzkumníci ze 3.C

Žáci ze třídy 3. C se v úterý proměnili ve výzkumníky, kteří své teoretické vědomosti o neživé přírodě ověřovali a rozšiřovali v praxi. Paní učitelka Eva Komínková si pro ně připravila 3 pokusy a mnoho záludných otázek. Byla to moc pěkná a zajímavá dvouhodinovka. Žáci vše zvládli na jedničku!

FOTOGALERIE

MŠ - Ptačí den

14.1.-18.1.2019 se děti seznamovaly s podmínkami života volně žijících zvířat a ptáků. Vyhledávaly informace v encyklopediích, prohlížely si obrázky a poslouchaly vybrané statě, zpívaly, tančily a recitovaly. 17.1.2019 proběhl Ptačí den. V rámci projektu děti vyrobily „ptačí salám“, kterým naplnily krmítka z PET lahví, sítí a kelímků a pověsily na jabloň na zahradě MŠ.

FOTOGALERIE

MŠ - Recyklohraní

7.1.2019 děti mateřské školy plnily další projekt z ekologického programu Recyklohraní. Dopoledne si děti prohlubovaly znalosti z oblasti přírody, jejího významu pro člověka a její ochraně, třídění odpadu, recyklace. Ukázali jsme si místo pro sběr baterií v MŠ a povídali jsme si, k čemu nám slouží a jak s nimi naložíme, když už neplní svou funkci. Na základě poznatků se děti pustily do výroby ,,Baterkožrouta.”

FOTOGALERIE

MŠ - První sníh

3.1. a 4.1.2019 se děti radovaly ze sněhu. První den se seznamovaly s jeho tvárnými možnostmi, házely sněhovou koulí do dálky, stavěly stavby, kreslily ptáčky, kytičky, srdíčka a vyšlapovaly cesty. Druhý den jsme si povídali o podmínkách života ptáků v zimě a pozorovali jejich pobytová znamení ve sněhu. Děti nasypaly ptačí zob do krmítka, pohybem předvedly pohyb a let ptáků a nakreslily je do sněhu. Na závěr při hře s padákem si zahrály hry Na domeček pro ptáčky a Na kocoura.

FOTOGALERIE

MŠ - Vánoce

Dne 21.12.2018 děti v MŠ oslavily 4.advent formou hry ,,Na Vánoce.” Povídali jsme si o vánočních zvycích a tradicích a některé jsme si i vyzkoušeli - pouštění lodiček a rozkrajování jablíček. Děti poslouchaly a zpívaly koledy, recitovaly básně a vytvořily tak radostnou vánoční atmosféru. I k nám zavítal Ježíšek a nechal dětem pod stromečkem dárky, ze kterých měly velkou radost.

FOTOGALERIE

MŠ - Den s vůní vanilky

Dne 20.12.2018 proběhla v MŠ akce ,,Den s vůní vanilky.” Povídali jsme si o vánočních zvycích a tradicích. Jednou z nich je právě pečení cukroví. Děti si pod vedením učitelky mohly samy vyzkoušet tvorbu nepečeného cukroví, které ochutnávaly a také si ho odnesly domů.

FOTOGALERIE


Vánoční besídka v MŠ

Dne 19.12.2018 dopoledne děti navštívily Pečovatelský dům v Krupce. Děti babičkám zarecitovaly vánoční básně, zazpívaly koledy, rozdaly vyrobené vánoční dárky v podobě keramických srdíček a popřály krásné prožití vánočních svátků. Odpoledne proběhla v MŠ vánoční besídka s připraveným programem pro rodiče a příbuzné. Děti zpívaly, recitovaly, tančily a předaly keramické vánoční svícny maminkám. Příjemnou vánoční atmosféru umocnila závěrečná hostina pro děti.

FOTOGALERIE

Adventní doba v MŠ

V mateřské škole, jako každoročně, slavíme předvánoční dobu u adventního věnce vyprávěním o vánočních zvycích, četbou pohádek, poslechem koled, recitací a zpěvem.

FOTOGALERIE

Mikuláš v MŠ

5.12.2018 od rána v mateřské škole byla napnutá atmosféra plná radostného očekávání i malých obav. Dopoledne nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Předškoláci a děti z přípravné třídy zarecitovaly, zazpívaly a slíbily čertovi, že budou hodné. Za odměnu dostaly balíčky s cukrovinkami.

FOTOGALERIE

Oslava 1. adventu v Krupce

Děti mateřské školy vystupovaly s vánočním programem na oslavách 1. adventu v Krupce. Recitovaly a zpívaly koledy za doprovodu rytmických nástrojů. 1.12.2018 v Unčíně před restaurací U Václava, u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu a 2.12.2018 na adventním koncertu před Městským úřadem v Bohosudově.

FOTOGALERIE

Vesmírná mise

Žáci 5. tříd v rámci hodin přírodovědy změřili své dovednosti ve vyhledávání a zpracování informací o vesmíru. V týmech, které si sami pojmenovali, vyhledávali informace z učebnic, encyklopedií i na internetu. Důležitá byla spolupráce žáků v týmu a schopnost rozdělit si úkoly.

Nejlepšími týmy se staly:

LOPA 2 ve složení Štěpán Drábek, Matyáš Hejna, Petr Mühle

KMM 17 ve složení Michaela Eisnerová, Kateřina Vortischová, Michaela Zemjanská

JOGURT 4 ve složení Kateřina Mísařová, Tereza Redlichová, Eliška Soběslalvová, Štěpánka Nováková

Gratuluji vítězům a chválím všechny týmy, které dokázali získat 25 a více bodů. Byla jich velká většina!

Jitka SvobodováPŘÍRODOVĚDA TROCHU JINAK

Téma LES v přírodovědě ve 4. ročníku vybízí k procházkám a samostatnému hledání a bádání. Venku je ale nevlídné počasí, a tak jsme bádali, hledali a poznávali ve škole. I na procházku došlo, i když jen na interaktivní tabuli. Žáci 4. A a 4. B si ve skupinách vyzkoušeli práci s atlasy stromů, klíči k určování stop, poznávání pobytových znaků zvěře, prohlédli si sbírku parohů a rohů lesních zvířat a dočetli se mnoho zajímavostí o lesních zvířatech.

V dnešním bloku přírodovědy žáci nedostávali známky. Všichni ale odcházeli s tím, že věděli, jak uspěli, co jim šlo, co musí ještě trénovat, byli pyšní na to, že splnili všechny zadané úkoly, nebo se o to alespoň pokusili. Hlavně pracovali s chutí a radostně!Akce MŠ pro děti a rodiče - prosinec 2018

Dokument naleznete

VÝSTAVA CÍNOVÁ STOPIČKA

Od pondělí 26. listopadu Vás srdečně zveme na výstavu výtvarných děl a fotografií našich žáků, které vytvořily a vyfotily v rámci projektového dne Cínová stopička 2018. Výstava se koná na městském úřadě Krupka v místnosti naproti infocentru.

20

VÝSTAVA.pdf

18

Projekt 72hodin – 2. C, 4. C

Ekotým Vám oznamuje:

Projektu 72 hodin se z naší školy zúčastnily dvě třídy – 2. C a 4. C. Třída druháků byla přihlášena projektem: Uklidíme si okolí školy a školní zahradu. Třída 2. C společně v dopoledních hodinách provedla podzimní úklid školní zahrady a okolí školy. Upravila záhonky a shrabala spadané listí, děti vysbíraly odpadky. Vše dělala pro krásnější okolí naší školy.

Ekotým a 72 hodin

Ekotým oznamuje!

Celý náš ekotým se zúčastnil projektu 72 hodin, s projektem Kaštánek na zahradě. Společně jsme v odpoledních hodinách upravili záhon před školou a shrabali spadané listí.


DRAKIÁDA

V pondělí 5. listopadu proběhla na naší škole podzimní soutěž v létání drakůDRAKIÁDA.

Žáci třídy 3. B se po svačině vydali do ,,Lesoparku“, kde se seznámili s pravidly a bezpečností. Soutěžilo se v kategorii: O nejrychlejší start, v kategorii: O nejvyšší let a Nejdéle létajícího draka. Po startu se žáci rozběhli po louce v lesoparku a během chvíle dostali draky do vzduchu. Nebe bylo sice podmračené, spadlo i pár kapek, ale foukal slabý vítr a tak jsme draky dostali do vzduchu rychle. Několik draků se nám sice zamotalo a jeden přistál i v koruně stromu, ale vše se nám společně podařilo zvládnout. Odměnou nám byly krásné diplomy pro vítěze, sladkosti a radost z pohybu na čerstvém vzduchu.

EKOTÝM INFORMUJE

Recyklohraní - 1. úkol

Prvním úkolem bylo vytvořit skvělou reklamu na třídění baterek a elektra. Žáci se zapojili zábavnou formou do propagace třídění a recyklace elektrozařízení a baterií. Úkolem bylo namalovat plakát, který bude nabádat k třídění a recyklaci baterií anebo drobných elektrozařízení.