Aktuality

BARVENÍ VAJÍČEK

Můžeme barvit vajíčka přírodní barvou? Můžeme! Žáci 3. C experimentovali s barvením v cibulových slupkách a jako motiv použili jarní lístečky. Výsledky jejich snažení najdete v galerii.

Veselé Velikonoce Vám přeje 3. C


EKOTÝM INFORMUJE

Úklid školní zahrady

Na budově C se všechny třídy zapojily do úklidu školní zahrady. Ze zahrady zmizely rozházené větve, šišky i kameny a žáci posbírali několik pytlů odpadků. Při práci hřálo jarní sluníčko a tak šla všem pěkně od ruky. Zahrada prokoukla a čeká na déšť, aby se zazelenala tráva.


Akce pro děti a rodiče - duben 2019.doc

MŠ - Kytičkový den

21.3.2019 v mateřské škole proběhl ,,Kytičkový den”. Děti zpívaly písně za doprovodu Orffových rytmických nástrojů, recitovaly básně, skládaly tematické skládanky. Děti si povídaly s plyšovým sluníčkem Slunilkou o květinách - jak se pěstují a co potřebují k životu. Hrály nejrůznější hry, např. ,,Na kytičky”, ,,Na včeličky”, ,,Na berušky”. Na závěr jsme si všichni společně zatančili. Děti spontánně projevovaly radost a nadšení z prožitého dopoledne, společně vytvořily příjemnou jarní atmosféru.

FOTOGALERIE

MŠ - Planetárium

Dne 15.3.2019 děti MŠ a žáci přípravné třídy navštívili Planetárium v Teplicích. Děti se seznámily nejen se vznikem vesmíru a jeho těles, ale také s vesmírnou technikou a významnými astronauty. Na závěr děti zhlédly tematické pohádky.

FOTOGALERIE

MŠ - Projekt zdravé zuby

13.2.2019 děti mateřské školy plnily projekt ,,Zdravé zuby.” Povídali jsme si o zubech a o jejich správném čištění, ale také o tom, jaké potraviny zubům škodí. Děti zhlédly pohádku O princezně Bělince, recitovaly básně a zpívaly písně k tématu. Na závěr si děti vyzkoušely správné čištění zubů.


MŠ - Návštěva DDM Cvrček

6.2.2019 jsme s dětmi navštívili DDM Cvrček v Krupce. Děti se seznámily s prostory budovy a prohlédly si výstavu prací. Nejvíce děti zaujala zoo a keramická dílna. Na závěr si děti zatančily a zazpívaly.

FOTOGALERIE

MŠ - Návštěva MŠ Soběchleby

1.2.2019 jsme navštívili výstavu MŠ Soběchleby. Prohlédli jsme si expozici života Eskymáků a 3D modely ostatních školek, které byly zapojeny do projektu ,,Eskymákům, těm je prima, nevadí jim velká zima.” Pro děti byly připravené tématické omalovánky a hry - např. lovení rybiček. Na závěr byly děti vyfoceny ve fotošablonách.

FOTOGALERIE

MŠ - Den s poezií

30.1.2019 proběhl v MŠ den plný poezie. Děti MŠ a přípravné třídy recitovaly básně a zpívaly písně se zimní tématikou. Panovala příjemná atmosféra plná radostných okamžiků.

FOTOGALERIE

MŠ - Eskymáci

24.-25.1.2019 dopoledne děti plnily projekt ,,Eskymákům, těm je prima, nevadí jim velká zima.” Děti se seznámily se životem na Arktidě a Antarktidě. Povídali jsme si o přírodních podmínkách, tamních zvířatech a typických znacích života Eskymáků, také jsme tančili, zpívali, recitovali a hráli si na Eskymáky. V rámci projektu děti vytvořily 3D model života Eskymáků. Co myslíte, povedl se jim?

FOTOGALERIE

MŠ - Návštěva 1. třídy

23.1.2019 jsme navštívili žáky 1.třídy ZŠ. Děti měly možnost se podívat na učení se abecedy zábavnou formou, společně hrály hry s písmenky a recitovaly básničky. Na závěr jsme navštívili zimní výstavu školní družiny.

FOTOGALERIE

MŠ - Bezpečnost s městskou policií

9.1.2019 proběhla v MŠ beseda se strážníkem MP panem Rösslerem na téma bezpečnost a ochrana zdraví, které se zúčastnily i děti přípravné třídy.

FOTOGALERIE

MŠ - Módní přehlídka

8.1.2019 proběhlo dopoledne v ,,retro stylu.” Povídali jsme si o módě minulosti i současnosti. Děti měly možnost si prohlédnout a také vyzkoušet retro oblečení. Na závěr si zahrály na módní návrháře a přehlídku.ZŠ - Malí kuchaři

Žáci 3. C si v hodině pracovních činností vyzkoušeli své kuchařské umění, úpravu stolu i čtení s porozuměním. Měli za úkol připravit podle návodu vajíčkovou pomazánku s jarní cibulkou a soutěžili v přípravě chlebíčků a úpravě stolu. Práce se jim dařila a vlastnoručně připravené pohoštění rychle zmizelo.


ZŠ - Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo letošní Recitační soutěže proběhlo v pátek v tělocvičně budovy B. Všichni recitátoři dostali za svůj výkon sladkou odměnu a z každé kategorie porota vyhodnotila tři nejlepší recitátory. Dva z nich postupují do Městského kola. Všem gratulujeme!

0. kategorie (1.třída)

Postupující: Jaroslava Zubko 1. A

Šimon Walter 1. C

Náhradník: Anežka Sanejstrová


  1. kategorie (2. - 3. třída)

Postupující: Roman Kulina 2. C

Viktorie Klimešová 3. A

Náhradník: Matěj Vlk 3. A


2. kategorie (4. - 5. třída)

Postupující: Lucie Bilohlávková 5. B

Miroslav Jícha 4. B

Náhradník: Vojtěch Veselý 4. BMŠ - Plán na únor 2018


Akce MŠ pro děti a rodiče - únor 2019.doc

ZŠ - Výzkumníci ze 3.C

Žáci ze třídy 3. C se v úterý proměnili ve výzkumníky, kteří své teoretické vědomosti o neživé přírodě ověřovali a rozšiřovali v praxi. Paní učitelka Eva Komínková si pro ně připravila 3 pokusy a mnoho záludných otázek. Byla to moc pěkná a zajímavá dvouhodinovka. Žáci vše zvládli na jedničku!

FOTOGALERIE

MŠ - Ptačí den

14.1.-18.1.2019 se děti seznamovaly s podmínkami života volně žijících zvířat a ptáků. Vyhledávaly informace v encyklopediích, prohlížely si obrázky a poslouchaly vybrané statě, zpívaly, tančily a recitovaly. 17.1.2019 proběhl Ptačí den. V rámci projektu děti vyrobily „ptačí salám“, kterým naplnily krmítka z PET lahví, sítí a kelímků a pověsily na jabloň na zahradě MŠ.

FOTOGALERIE

MŠ - Recyklohraní

7.1.2019 děti mateřské školy plnily další projekt z ekologického programu Recyklohraní. Dopoledne si děti prohlubovaly znalosti z oblasti přírody, jejího významu pro člověka a její ochraně, třídění odpadu, recyklace. Ukázali jsme si místo pro sběr baterií v MŠ a povídali jsme si, k čemu nám slouží a jak s nimi naložíme, když už neplní svou funkci. Na základě poznatků se děti pustily do výroby ,,Baterkožrouta.”

FOTOGALERIE

MŠ - První sníh

3.1. a 4.1.2019 se děti radovaly ze sněhu. První den se seznamovaly s jeho tvárnými možnostmi, házely sněhovou koulí do dálky, stavěly stavby, kreslily ptáčky, kytičky, srdíčka a vyšlapovaly cesty. Druhý den jsme si povídali o podmínkách života ptáků v zimě a pozorovali jejich pobytová znamení ve sněhu. Děti nasypaly ptačí zob do krmítka, pohybem předvedly pohyb a let ptáků a nakreslily je do sněhu. Na závěr při hře s padákem si zahrály hry Na domeček pro ptáčky a Na kocoura.

FOTOGALERIE

MŠ - Vánoce

Dne 21.12.2018 děti v MŠ oslavily 4.advent formou hry ,,Na Vánoce.” Povídali jsme si o vánočních zvycích a tradicích a některé jsme si i vyzkoušeli - pouštění lodiček a rozkrajování jablíček. Děti poslouchaly a zpívaly koledy, recitovaly básně a vytvořily tak radostnou vánoční atmosféru. I k nám zavítal Ježíšek a nechal dětem pod stromečkem dárky, ze kterých měly velkou radost.

FOTOGALERIE

MŠ - Den s vůní vanilky

Dne 20.12.2018 proběhla v MŠ akce ,,Den s vůní vanilky.” Povídali jsme si o vánočních zvycích a tradicích. Jednou z nich je právě pečení cukroví. Děti si pod vedením učitelky mohly samy vyzkoušet tvorbu nepečeného cukroví, které ochutnávaly a také si ho odnesly domů.

FOTOGALERIE


Vánoční besídka v MŠ

Dne 19.12.2018 dopoledne děti navštívily Pečovatelský dům v Krupce. Děti babičkám zarecitovaly vánoční básně, zazpívaly koledy, rozdaly vyrobené vánoční dárky v podobě keramických srdíček a popřály krásné prožití vánočních svátků. Odpoledne proběhla v MŠ vánoční besídka s připraveným programem pro rodiče a příbuzné. Děti zpívaly, recitovaly, tančily a předaly keramické vánoční svícny maminkám. Příjemnou vánoční atmosféru umocnila závěrečná hostina pro děti.

FOTOGALERIE

Adventní doba v MŠ

V mateřské škole, jako každoročně, slavíme předvánoční dobu u adventního věnce vyprávěním o vánočních zvycích, četbou pohádek, poslechem koled, recitací a zpěvem.

FOTOGALERIE

Mikuláš v MŠ

5.12.2018 od rána v mateřské škole byla napnutá atmosféra plná radostného očekávání i malých obav. Dopoledne nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Předškoláci a děti z přípravné třídy zarecitovaly, zazpívaly a slíbily čertovi, že budou hodné. Za odměnu dostaly balíčky s cukrovinkami.

FOTOGALERIE

Oslava 1. adventu v Krupce

Děti mateřské školy vystupovaly s vánočním programem na oslavách 1. adventu v Krupce. Recitovaly a zpívaly koledy za doprovodu rytmických nástrojů. 1.12.2018 v Unčíně před restaurací U Václava, u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu a 2.12.2018 na adventním koncertu před Městským úřadem v Bohosudově.

FOTOGALERIE

Vesmírná mise

Žáci 5. tříd v rámci hodin přírodovědy změřili své dovednosti ve vyhledávání a zpracování informací o vesmíru. V týmech, které si sami pojmenovali, vyhledávali informace z učebnic, encyklopedií i na internetu. Důležitá byla spolupráce žáků v týmu a schopnost rozdělit si úkoly.

Nejlepšími týmy se staly:

LOPA 2 ve složení Štěpán Drábek, Matyáš Hejna, Petr Mühle

KMM 17 ve složení Michaela Eisnerová, Kateřina Vortischová, Michaela Zemjanská

JOGURT 4 ve složení Kateřina Mísařová, Tereza Redlichová, Eliška Soběslalvová, Štěpánka Nováková

Gratuluji vítězům a chválím všechny týmy, které dokázali získat 25 a více bodů. Byla jich velká většina!

Jitka SvobodováPŘÍRODOVĚDA TROCHU JINAK

Téma LES v přírodovědě ve 4. ročníku vybízí k procházkám a samostatnému hledání a bádání. Venku je ale nevlídné počasí, a tak jsme bádali, hledali a poznávali ve škole. I na procházku došlo, i když jen na interaktivní tabuli. Žáci 4. A a 4. B si ve skupinách vyzkoušeli práci s atlasy stromů, klíči k určování stop, poznávání pobytových znaků zvěře, prohlédli si sbírku parohů a rohů lesních zvířat a dočetli se mnoho zajímavostí o lesních zvířatech.

V dnešním bloku přírodovědy žáci nedostávali známky. Všichni ale odcházeli s tím, že věděli, jak uspěli, co jim šlo, co musí ještě trénovat, byli pyšní na to, že splnili všechny zadané úkoly, nebo se o to alespoň pokusili. Hlavně pracovali s chutí a radostně!Akce MŠ pro děti a rodiče - prosinec 2018

Dokument naleznete

VÝSTAVA CÍNOVÁ STOPIČKA

Od pondělí 26. listopadu Vás srdečně zveme na výstavu výtvarných děl a fotografií našich žáků, které vytvořily a vyfotily v rámci projektového dne Cínová stopička 2018. Výstava se koná na městském úřadě Krupka v místnosti naproti infocentru.

20

VÝSTAVA.pdf

18

Projekt 72hodin – 2. C, 4. C

Ekotým Vám oznamuje:

Projektu 72 hodin se z naší školy zúčastnily dvě třídy – 2. C a 4. C. Třída druháků byla přihlášena projektem: Uklidíme si okolí školy a školní zahradu. Třída 2. C společně v dopoledních hodinách provedla podzimní úklid školní zahrady a okolí školy. Upravila záhonky a shrabala spadané listí, děti vysbíraly odpadky. Vše dělala pro krásnější okolí naší školy.

Ekotým a 72 hodin

Ekotým oznamuje!

Celý náš ekotým se zúčastnil projektu 72 hodin, s projektem Kaštánek na zahradě. Společně jsme v odpoledních hodinách upravili záhon před školou a shrabali spadané listí.


DRAKIÁDA

V pondělí 5. listopadu proběhla na naší škole podzimní soutěž v létání drakůDRAKIÁDA.

Žáci třídy 3. B se po svačině vydali do ,,Lesoparku“, kde se seznámili s pravidly a bezpečností. Soutěžilo se v kategorii: O nejrychlejší start, v kategorii: O nejvyšší let a Nejdéle létajícího draka. Po startu se žáci rozběhli po louce v lesoparku a během chvíle dostali draky do vzduchu. Nebe bylo sice podmračené, spadlo i pár kapek, ale foukal slabý vítr a tak jsme draky dostali do vzduchu rychle. Několik draků se nám sice zamotalo a jeden přistál i v koruně stromu, ale vše se nám společně podařilo zvládnout. Odměnou nám byly krásné diplomy pro vítěze, sladkosti a radost z pohybu na čerstvém vzduchu.

EKOTÝM INFORMUJE

Recyklohraní - 1. úkol

Prvním úkolem bylo vytvořit skvělou reklamu na třídění baterek a elektra. Žáci se zapojili zábavnou formou do propagace třídění a recyklace elektrozařízení a baterií. Úkolem bylo namalovat plakát, který bude nabádat k třídění a recyklaci baterií anebo drobných elektrozařízení.DEN EKOŠKOL aneb není Ekoškola jako ekoškola

Školy zapojené do mezinárodního programu Ekoškola oslaví jako každý rok v prvním listopadovém týdnu svůj den. Den, kdy mohou ukázat svému okolí, co vše dokázaly, jak fungují a co to znamená být Ekoškolou. Není totiž Ekoškola jako ekoškola. Jak už název napovídá, snaží se ekoškoly o zlepšení životního prostředí, ekologicky šetrné hospodaření a propagaci udržitelného života, ale Ekoškolou se stanou, až když jednotlivé aktivity a akce propojí do smysluplného celku. Důležité pro Ekoškoly s velkým E je snaha ovlivnit u dětí jejich přístup ke světu, jejich vnímání problémů v okolí i ve světě a jejich chuť se aktivně zapojit do dění kolem nich. Být zapojen v největším vzdělávacím programu na světě vedoucím školy k udržitelnému životu a zlepšování životního prostředí tak klade na žáky a učitele nemalé nároky.

Děti společně s učiteli zjišťují silné a slabé stránky školy a na základě svých zjištění plánují kroky k efektivním změnám, jejichž dopad na zlepšení životního prostředí školy mohou samy pozorovat/vidět. Učí se komunikovat, spolupracovat, řešit problémy a také dosahovat společných vizí a hodnot, které si stanoví. Program Ekoškola tak zlepšuje svět kolem nás a zároveň u dětí rozvíjí schopnost vytyčit si cíl a naplánovat a realizovat cestu k jeho splnění. Dodává jim odvahu přijímat výzvy vedoucí k reálným změnám a vytváří z dětí aktivní občany. Hybatele společnosti a ne pouhé nástroje. Ti nejúspěšnější se pak mohou pyšnit mezinárodním titulem Ekoškola symbolizovaným zelenou vlajkou. V České republice je těchto škol dokonce 167. A všechny tyto školy a desítky dalších, které jsou zapojené v programu, společně slaví svůj svátek po celý týden od 5. do 9. listopadu 2018, kdy pořádají různé akce pro veřejnost, přednášky nebo zahajují nové projekty.

HALLOWEENSKÁ VÝUKA

Ve středu 31. listopadu proběhla ve třídě 3. B ,,Halloweenská výuka“, která byla součástí projektu: ,,Žijeme s tradicemi, předkové, Lidé a čas….“. Žáci se seznámili s tradicemi dušičkových dnů. Prohlédli jsme si i zajímavou prezentaci a pracovali na internetu. Zjistili, že tyto tradice pocházejí již z dob starých Keltů (Bojů) a starých Slovanů, kdy staří Čechové zapalovali v těchto dnech, kdy se krátí den, světýlka, která měla odehnat ,,zlé síly“ a zdobili si příbytky plody úrody. Upřesnili jsme si tak, že svátek v USA pochází původně od Bojů a starých Slovanů. Připomněli si, že v České republice si 2. listopadu připomínáme svátek zesnulých, které jsme měli rádi.

Výuku jsme si tak zpestřili a zároveň si připomněli tradice.

Oslava 1. adventu v Krupce

Děti mateřské školy vystupovaly s vánočním programem na oslavách 1. adventu v Krupce. Recitovaly a zpívaly koledy za doprovodu rytmických nástrojů. 1.12.2018 v Unčíně před restaurací U Václava, u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu a 2.12.2018 na adventním koncertu před Městským úřadem v Bohosudově.

FOTOGALERIE