Aktuality

Adventní doba v MŠ

V mateřské škole, jako každoročně, slavíme předvánoční dobu u adventního věnce vyprávěním o vánočních zvycích, četbou pohádek, poslechem koled, recitací a zpěvem.

FOTOGALERIE

Mikuláš v MŠ

5.12.2018 od rána v mateřské škole byla napnutá atmosféra plná radostného očekávání i malých obav. Dopoledne nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem. Předškoláci a děti z přípravné třídy zarecitovaly, zazpívaly a slíbily čertovi, že budou hodné. Za odměnu dostaly balíčky s cukrovinkami.

FOTOGALERIE

Oslava 1. adventu v Krupce

Děti mateřské školy vystupovaly s vánočním programem na oslavách 1. adventu v Krupce. Recitovaly a zpívaly koledy za doprovodu rytmických nástrojů. 1.12.2018 v Unčíně před restaurací U Václava, u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu a 2.12.2018 na adventním koncertu před Městským úřadem v Bohosudově.

FOTOGALERIE

Vesmírná mise

Žáci 5. tříd v rámci hodin přírodovědy změřili své dovednosti ve vyhledávání a zpracování informací o vesmíru. V týmech, které si sami pojmenovali, vyhledávali informace z učebnic, encyklopedií i na internetu. Důležitá byla spolupráce žáků v týmu a schopnost rozdělit si úkoly.

Nejlepšími týmy se staly:

LOPA 2 ve složení Štěpán Drábek, Matyáš Hejna, Petr Mühle

KMM 17 ve složení Michaela Eisnerová, Kateřina Vortischová, Michaela Zemjanská

JOGURT 4 ve složení Kateřina Mísařová, Tereza Redlichová, Eliška Soběslalvová, Štěpánka Nováková

Gratuluji vítězům a chválím všechny týmy, které dokázali získat 25 a více bodů. Byla jich velká většina!

Jitka SvobodováPŘÍRODOVĚDA TROCHU JINAK

Téma LES v přírodovědě ve 4. ročníku vybízí k procházkám a samostatnému hledání a bádání. Venku je ale nevlídné počasí, a tak jsme bádali, hledali a poznávali ve škole. I na procházku došlo, i když jen na interaktivní tabuli. Žáci 4. A a 4. B si ve skupinách vyzkoušeli práci s atlasy stromů, klíči k určování stop, poznávání pobytových znaků zvěře, prohlédli si sbírku parohů a rohů lesních zvířat a dočetli se mnoho zajímavostí o lesních zvířatech.

V dnešním bloku přírodovědy žáci nedostávali známky. Všichni ale odcházeli s tím, že věděli, jak uspěli, co jim šlo, co musí ještě trénovat, byli pyšní na to, že splnili všechny zadané úkoly, nebo se o to alespoň pokusili. Hlavně pracovali s chutí a radostně!Akce MŠ pro děti a rodiče - prosinec 2018

Dokument naleznete

VÝSTAVA CÍNOVÁ STOPIČKA

Od pondělí 26. listopadu Vás srdečně zveme na výstavu výtvarných děl a fotografií našich žáků, které vytvořily a vyfotily v rámci projektového dne Cínová stopička 2018. Výstava se koná na městském úřadě Krupka v místnosti naproti infocentru.

20

VÝSTAVA.pdf

18

DRAKIÁDA

V pondělí 5. listopadu proběhla na naší škole podzimní soutěž v létání drakůDRAKIÁDA.

Žáci třídy 3. B se po svačině vydali do ,,Lesoparku“, kde se seznámili s pravidly a bezpečností. Soutěžilo se v kategorii: O nejrychlejší start, v kategorii: O nejvyšší let a Nejdéle létajícího draka. Po startu se žáci rozběhli po louce v lesoparku a během chvíle dostali draky do vzduchu. Nebe bylo sice podmračené, spadlo i pár kapek, ale foukal slabý vítr a tak jsme draky dostali do vzduchu rychle. Několik draků se nám sice zamotalo a jeden přistál i v koruně stromu, ale vše se nám společně podařilo zvládnout. Odměnou nám byly krásné diplomy pro vítěze, sladkosti a radost z pohybu na čerstvém vzduchu.

DEN EKOŠKOL aneb není Ekoškola jako ekoškola

Školy zapojené do mezinárodního programu Ekoškola oslaví jako každý rok v prvním listopadovém týdnu svůj den. Den, kdy mohou ukázat svému okolí, co vše dokázaly, jak fungují a co to znamená být Ekoškolou. Není totiž Ekoškola jako ekoškola. Jak už název napovídá, snaží se ekoškoly o zlepšení životního prostředí, ekologicky šetrné hospodaření a propagaci udržitelného života, ale Ekoškolou se stanou, až když jednotlivé aktivity a akce propojí do smysluplného celku. Důležité pro Ekoškoly s velkým E je snaha ovlivnit u dětí jejich přístup ke světu, jejich vnímání problémů v okolí i ve světě a jejich chuť se aktivně zapojit do dění kolem nich. Být zapojen v největším vzdělávacím programu na světě vedoucím školy k udržitelnému životu a zlepšování životního prostředí tak klade na žáky a učitele nemalé nároky.

Děti společně s učiteli zjišťují silné a slabé stránky školy a na základě svých zjištění plánují kroky k efektivním změnám, jejichž dopad na zlepšení životního prostředí školy mohou samy pozorovat/vidět. Učí se komunikovat, spolupracovat, řešit problémy a také dosahovat společných vizí a hodnot, které si stanoví. Program Ekoškola tak zlepšuje svět kolem nás a zároveň u dětí rozvíjí schopnost vytyčit si cíl a naplánovat a realizovat cestu k jeho splnění. Dodává jim odvahu přijímat výzvy vedoucí k reálným změnám a vytváří z dětí aktivní občany. Hybatele společnosti a ne pouhé nástroje. Ti nejúspěšnější se pak mohou pyšnit mezinárodním titulem Ekoškola symbolizovaným zelenou vlajkou. V České republice je těchto škol dokonce 167. A všechny tyto školy a desítky dalších, které jsou zapojené v programu, společně slaví svůj svátek po celý týden od 5. do 9. listopadu 2018, kdy pořádají různé akce pro veřejnost, přednášky nebo zahajují nové projekty.

HALLOWEENSKÁ VÝUKA

Ve středu 31. listopadu proběhla ve třídě 3. B ,,Halloweenská výuka“, která byla součástí projektu: ,,Žijeme s tradicemi, předkové, Lidé a čas….“. Žáci se seznámili s tradicemi dušičkových dnů. Prohlédli jsme si i zajímavou prezentaci a pracovali na internetu. Zjistili, že tyto tradice pocházejí již z dob starých Keltů (Bojů) a starých Slovanů, kdy staří Čechové zapalovali v těchto dnech, kdy se krátí den, světýlka, která měla odehnat ,,zlé síly“ a zdobili si příbytky plody úrody. Upřesnili jsme si tak, že svátek v USA pochází původně od Bojů a starých Slovanů. Připomněli si, že v České republice si 2. listopadu připomínáme svátek zesnulých, které jsme měli rádi.

Výuku jsme si tak zpestřili a zároveň si připomněli tradice.

Oslava 1. adventu v Krupce

Děti mateřské školy vystupovaly s vánočním programem na oslavách 1. adventu v Krupce. Recitovaly a zpívaly koledy za doprovodu rytmických nástrojů. 1.12.2018 v Unčíně před restaurací U Václava, u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu a 2.12.2018 na adventním koncertu před Městským úřadem v Bohosudově.

FOTOGALERIE