1. STUPEŇ

Vážení zákonní zástupci,

na základě usnesení vlády ze dne 23.12.2020 je od 4.1.2021 povolena osobní přítomnost žáků pouze 1. a 2. ročníku základní školy a tříd zřízených podle §16 a přípravné třídy.

Pro ostatní žáky je povinné vzdělávání distančním způsobem prostřednictvím platformy Google Classroom (pro žáky již známým způsobem) nebo vyzvedávání si učiva a úkolů ve škole. Dle potřeby žáka jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), a to pouze po předchozí domluvě s konkrétním pedagogem.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (doporučujeme 2-3 roušky denně z důvodu výměny).

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Vstup osob mimo žáky a zaměstnance školy je možný pouze v nezbytně nutných případech.

V případě dotazů máte možnost obrátit se na vedení školy:

zástupce pro 1. stupeň Mgr. Petr Kollár - petr.kollar@mzskrupka.cz

Pro žáky 1. a 2. ročníků je provoz školní družiny a školní jídelny nepřerušen.

Školní družina je v provozu pro 1. a 2. ročníky a to od 6.00 do 16.00.


Školní jídelna je v provozu pro žáky docházející do školy ve standardním režimu za dodržení hygienických nařízení.

Žáci (popřípadě jejich zákonní zástupci), kteří mají distanční výuku, si mohou docházet pro obědy v době od 11.30 do 12.30 do vlastních přenosných nádob.

Veškeré objednávání a stornování obědů je možné dělat online přes stránky školy. V případě nutnosti kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Petru Kleinovou a to ve všední dny do 14.30 na telefonním čísle: 774 890 432.


Žáci, kteří nemají přístup do systému Google Classroom, si mohou docházet do školy pro papírovou formu úkolů na jednotlivé budovy v čase od 12.30 - 13.30.

Přesný rozvrh naleznete vždy v Bakalářích.

Online výuka bude v Bakalářích vždy označena zeleně. Písmenem "D" (dálkový výuka) - v tuto hodinu se žáci přihlašuji online na hodinu.

Zadávání úkolů bude v Bakalářích vždy označeno fialově. Písmenem "S" (samostudium). - zadání úkolu žáci naleznou v Google Classroom.


Provoz školy od 30. 11. 2020 – CELÝ 1. STUPEŇ

ŽÁCI 1. STUPNĚ SE OD PONDĚLÍ 30. 11. VRACÍ DO ŠKOLY

Návrat do školy je možný dle pravidel, které vydalo MŠMT a MZ:

 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

 • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Z kapacitních a organizačních důvodů (opatření PES - dodržení homogenních skupin) nebude možná přítomnost žáků 3. a 4. ročníků v DRUŽINĚ. Pro žáky 3. a 4. ročníků bude zřízen ODPOLEDNÍ dohled ve třídách. POUZE DO 15.00. Dohled se týká žáků již navštěvujících školní družinu.

Organizace příchodů

1.a 2. ročníky dochází do školy mezi 7:30 - 7:45; před školou jsou dodržovány rozestupy; žáci u sebe budou mít vždy náhradní roušku

3.a 4. ročníky dochází do školy mezi 7:45 - 7:55; před školou jsou dodržovány rozestupy; žáci u sebe budou mít vždy náhradní roušku

5. ročníky dochází do školy mezi 7:40 – 7:50; před školou jsou dodržovány rozestupy; žáci u sebe budou mít vždy náhradní roušku


Organizace odchodů

V případě, že vaše dítě nenavštěvuje školní družinu, odchází ze školy po skončení výuky (popř. po obědě). Žádáme rodiče o trpělivost. Žáci budou pouštěni ze školy tak, aby byla dodržena všechna hygienická nařízení.

Rozvrh

Třídy se budou učit standardně dle rozvrhu, který je uveden v Bakalářích. Hodiny TV a HV může učitel nahradit jiným předmětem (např. ČJ a M).


Organizace družiny - platná do pátku 20. listopadu 2020

Z důvodu mimořádné situace a s tím, že využíváme hraničních možností personálních a organizačních, vycházíme vstříc zákonným zástupcům našich žáků tak, že od středy 18. listopadu 2020 je v provozu v družina od 6.00 hod.

Vzhledem k organizaci ve školní družině (hygienická a jiná nařízení) žádáme zákonné zástupce, aby školní družinu využívali jen v nejnutnějších případech.

Dle nařízení MŠMT budou děti zařazeny do homogenních skupin (stejnorodé skupiny dle tříd).

Maximální počet žáků pro ranní družinu na skupinu je 10 žáků. Organizaci si zajišťuje vedoucí školní družiny.

Případné změny sledujte na našich stránkách.

Videonávody na Google učebnu naleznete ZDE

Návod na instalaci Google Claasroom do zařízení s Androidem naleznete ZDE

Organizace výuky od 02. listopadu

Mateřská škola je v provozu ve standardním režimu!!!

Školní družina není v provozu!!!

Distanční výuka je povinná. Žáci mají dvě možnosti:

1. Pracovat přes Google classroom (lze spustit na počítači, popřípadě stáhnout aplikaci pro tablet nebo mobilní telefon)

Návod pro žáky během distanční výuky:

Všichni žáci mají přihlašovací údaje ke školním emailům, které obdrželi od svých třídních učitelů, popřípadě učitele informatiky (jmeno.prijmeni@mzskrupka.cz). V případě, že jste neobdrželi přihlašovací údaje, kontaktujte třídního učitele.

Přihlásit se žáci musí na stránce www.google.com. Popřípadě v aplikaci Google učebna. (vše viz. návod níže).

Na školním emailu naleznou žáci pozvánku do třídy (kurzu). Zadané úkoly vyplní dle následujících pravidel:

 • úkoly se zadávají denně dle rozvrhu bez výchov

 • žáci 1. stupně odevzdají elektronický úkol v classroomu (kurzu) nejpozději do 23.59 hod. v daný den

 • úkoly se budou objevovat ve třídě (kurzu) v 8.00 každý den dle rozvrhu

 • DLE ROZVRHU, KTERÝ NALEZNETE VÝŠE, BUDE PROBÍHAT TAKÉ ONLINE VÝUKA. JAK SE PŘIHLÁSIT DO ONLINE VÝUKY NALEZNETE VE VIDEONÁVODECH NAD TÍMTO OZNÁMENÍM (V GOOGLE UČEBNĚ STAČÍ KLIKNOUT NA "ODKAZ NA MEET" A KLIKNOUT NA PŘIPOJIT SE)

 • OZNÁMENÍ O VÝUCE BUDE TAKÉ NA STREAMU V GOOGLE UČEBNĚ

 • HODNOCENÍ VÝUKY BUDE PROBÍHAT FORMATIVNĚ

V případě ztráty přihlašovacích údajů, popřípadě jiné technické poruchy, je žák povinen si přijít pro vytištěné materiály do školy a odevzdat je nejpozději následující den (viz. bod 2).

2. V případě, že žák nemá k dispozici internet (počítač, tablet, mobil) musí si pro materiály přijít do školy:

 • materiály připraví pedagogové, předají asistenti pedagoga

 • žáci 1. stupně si materiály vyzvednou mezi 11.30 – 13.30 na svých budovách

 • žáci vypracované materiály odevzdají následující den ve stejný čas a vyzvednou si nové

 • 1. stupeň - pedagog práce hodnotí formativně a informuje zákonné zástupce (v Google učebně je pak vidět na kolik procent si žák plní své úkoly)

Žáci, kteří mají distanční výuku, mají nárok na obědy. Mohou si je vyzvednout (je nutné mít „obědovníky“)

ve školní jídelně od 12.00 do 13.00. O přihlášení a odhlášení obědů se starají zákonní zástupci.

V PŘÍPADĚ DOTAZŮ KONTAKTUJTE ZÁSTUPCE ŘEDITELE PRO 2. STUPEŇ NA EMAILU: tomas.oravec@mzskrupka.cz

Rozvrh hodin v době distanční výuky