Přípravná třída

Provoz školy od 30. 11. 2020 – PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

ŽÁCI PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY SE OD PONDĚLÍ 30. 11. VRACÍ DO ŠKOLY

Návrat do školy je možný dle pravidel, které vydalo MŠMT a MZ:

  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

§ Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Organizace příchodů

Přípravná třída dochází do školy mezi 7:30 - 7:45; před školou jsou dodržovány rozestupy; žáci u sebe budou mít vždy náhradní roušku

Organizace odchodů

V případě, že vaše dítě nenavštěvuje školní družinu, odchází ze školy po skončení výuky (popř. po obědě). Žádáme rodiče o trpělivost. Žáci budou pouštěni ze školy tak, aby byla dodržena všechna hygienická nařízení.

Rozvrh

Třídy se budou učit standardně dle rozvrhu, který je uveden v Bakalářích.


Organizace družiny - platná do pátku 20. listopadu 2020

Z důvodu mimořádné situace a s tím, že využíváme hraničních možností personálních a organizačních, vycházíme vstříc zákonným zástupcům našich žáků tak, že od středy 18. listopadu 2020 je v provozu v družina od 6.00 hod.

Vzhledem k organizaci ve školní družině (hygienická a jiná nařízení) žádáme zákonné zástupce, aby školní družinu využívali jen v nejnutnějších případech.

Dle nařízení MŠMT budou děti zařazeny do homogenních skupin (stejnorodé skupiny dle tříd).

Maximální počet žáků pro ranní družinu na skupinu je 10 žáků. Organizaci si zajišťuje vedoucí školní družiny.

Případné změny sledujte na našich stránkách.

Od středy 18. listopadu se vrací k prezenční výuce žáci přípravných tříd

Návrat do školy je možný dle pravidel, které vydalo MŠMT a MZ:

  • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

  • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

  • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

  • Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Organizace příchodů

Přípravná třída dochází do školy mezi 7:25 - 7:40; před školou jsou dodržovány rozestupy; žáci u sebe budou mít vždy náhradní roušku

Organizace odchodů

V případě, že vaše dítě nenavštěvuje školní družinu, odchází ze školy po skončení výuky (popř. po obědě). Žádáme rodiče o trpělivost. Žáci budou pouštěni ze školy tak, aby byla dodržena všechna hygienická nařízení.