Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461

Poslední aktualizace: 2.09. 2021 - 10:30

Ředitelské volno

Na pondělí 27. září 2021 vyhlašuje ředitel školy Mg. Bc. Ctirad Vaník, MBA ředitelské volno. Toto ředitelské volno se netýká mateřské školy.


Provoz školy a testování k začátku školního roku 2021/2022

Provoz školy a testování k začátku školního roku 2021/2022


Na počátku zahájení prezenční výuky v novém školním roce 2021/2022 provedeno plošné preventivní testování žáků základních škol, a to v rozsahu 3 antigenních testů provedených v prvních dvou týdnech září 2021. První test bude proveden první den školního roku tj.1.září.

Žáci 1.třídy a přípravné třídy budou testováni až 2.září, dále bude testování provedeno 6. a 9.září.


V případě testování dětí v přípravné třídě, žáků 1.-3. ročníků 1. stupně ZŠ a žáků tříd zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona je umožněna přítomnost u testování třetí osoby (zákonný zástupce).


Preventivního testování nejsou povinni se podrobit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (žák danou skutečnost prokáže potřebnou dokumentací). Testování ve škole lze nahradit platným negativním testem z odběrového místa (Ag test ne starší 72 hodin, PCR test ne starší 7 dnů).

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.Harmonogram provozu školy od 01. září do 03. září


Středa 1. 9. 2021:

1. třída + přípravná třída - Slavnostní zahájení školního roku za účasti zákonných zástupců, vedení školy a představitelů města Krupka. Žádáme rodiče o dodržování stanovených epidemiologických opatření. (přítomnost max. 2 osob na žáka, vzhledem k kapacitním možnostem tříd)

2. - 9. třída - Slavnostní zahájení školního roku, testování na covid (konec po 1. vyučovací hodině, žáci odchází domů)


Čtvrtek 2. 9. 2021:

1. třída + přípravná třída - testování na covid, výuka končí v 10.45 hod.

2. - 9. třída - výuka končí v 11:40 hod.


Pátek 3. 9. 2021:

1. třída + přípravná třída - výuka končí v 10: 40 hod.

2. - 9. třída - výuka končí v 11:40 hod.


OPRAVNÉ ZKOUŠKY A ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU

Opravné zkoušky se budou konat dle níže uvedeného rozpisu. Žáci se vždy dostaví na budovu A v Masarykově ulici v souladu s hygienickými nařízeními.

Samotná zkouška začíná v uvedený čas, je tedy nutné se dostavit v dostatečném předstihu (15 minut).

Termíny opravných zkoušek na webové stránky

PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

VÁŽENÍ RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ,

rádi bychom vás pozvali na den otevřených dveří s názvem "Škola nanečisto", který se bude konat na budovách prvního stupně (ulice Boženy Němcové, ulice Fučíkova)

Naši školu představíme dětem a rodičům dne 16. června 2021 v 16. hod.

Podrobné informace dostanete na váš email uvedený v přihlášce.

MATEŘSKÁ ŠKOLA - PŘIJATI


PŘIJATI - MŠ.pdf

Návrat žáků druhého stupně

Vážení rodiče.

Po dlouhé době se vracíme ke standardní výuce i na druhém stupni.

Od pondělí nastupuje do školy celý druhý stupeň bez rotační výuky. Žáci se již standardně přezouvají.

Rozvrh bude v prvním týdnu mírně upraven (nebude odpolední vyučování). Všichni žáci se testují jednou týdně, a to vždy v pondělí nebo první den nástupu do školy.

Rozvrh na příští týden je již v Bakalářích.


S přáním hezkého víkendu,

Mgr. Tomáš Oravec

Seznam přijatých uchazečů do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022


X29RV

RXCIM

UZP2H

7AMZN

EFCFV

XZ32J

LUR2Z

88AYM

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022


0L6TX

HIJZR

802VM

JR5BE

D9ZDJ

6MTDV

KR3Z5

7GHD2

2KEIS

ZHGX6

KUOHS

GGZXN

K917N

L34DX

796FW

RHYHE

4AEOV

XRDSH

UFLIQ

YRSTK

CI9JO

6S8QI

O9ZSO

V24LE

M1OO2

V3AG1

MBCH5

MXQW8

WM5V3

LF9Q4

S3ZLI

03PTM

DYXK9

X686N

EGG3A

IW2KI

TZMBM

09HCQ

5WQQ5

18RC5

KWA15

M5Q2C

Informace o změně výuky platné od 17. května


Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021

· V základních školách na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací.

· Žáci 2. stupně budou nadále vyučováni rotačně - do školy jdou 8. a 9. ročníky

Ve školních družinách a školních klubech

· Na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu.

· Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu:


· Dvakrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy (v pondělí a ve čtvrtek, první vyučovací hodinu).

· U žáků 1. stupně jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu.

· Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (první vyučovací hodinu). Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.


Vedení školy

! POZOR !

ZMĚNA ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY!

NOVÝ ÚČET PLATNÝ OD 11. LEDNA: 123-3255790247/0100 (Komerční banka)

VARIABILNÍ SYMBOL SE NEMĚNÍ!!!

V případě, že jste již zaplatili platbu za leden, nic se neděje. Pokud zašlete platbu na starý účet po 1. únoru, bude vám zaslána zpět.

Nebudete tak mít zaplacené obědy. Změnou účtu se zůstatek finančních prostředků strávníka nemění .

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu

ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Střednědobý_výhled_2022-2023.pdf
ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Rozpočet_2021.pdf

Od 24. 12. do 3. 1. 2021 je přerušen provoz mateřské školy.

Distanční výuka pro třídy zřizované podle §16

Dle nařízení Ministerstva školství přechází žáci chodící do třídy dle §16 na DISTANČNÍ VÝUKU = nechodí do školy. O organizaci distanční výuky budou informováni zákonní zástupci přímo třídní učitelkou.

Aktuální informace pro rodiče:

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol.

Aktuální informace pro rodiče.pdf

Návrh rozpočtu na rok 2021; Střednědobý výhled rozpočtu na 2022 a 2023


priloha_848875214_2_ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Návrh_Střednědobý_výhled_2022-2023 (1).xlsx
priloha_848875214_1_ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Návrh_rozpočtu_2021 (1).xlsx

Upozornění pro rodiče, kteří mají přiznanou dávku hmotné nouze

Vážení rodiče, pokud pobíráte dávku hmotné nouze, můžete do 30. září informovat úřad práce a požádat o zařazení do projektu "Obědy zdarma".

Úplata za předškolní vzdělávání


Úplata za předškolní vzdělávání.pdf

Mateřská škola - Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení naleznete ZDE

Samostudium pro žáky ZŠ a předškoláky MŠ

Z důvodu zrušení výuky dle mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR bude výuka v některých předmětech realizována dálkově formou samostudia. Zadanou práci naleznete na odkazu níže.

Naleznete zde i materiály pro Nápravy poruch učení.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021


VÝSLEDKY 1. KOLA ZÁPISU PRO ŠK. ROK 2020_2021.pdf

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled 2021-2022

ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Schválený_Střednědobý_výhled_2021-2022.pdf
ZŠ_a_MŠ_Masarykova_Rozpočet_2020.pdf

Schválený rozpočet na rok 2019 naleznete ZDE

Schválený střednědobý výhled 2020-2021 naleznete ZDE

Návrh rozpočtu na rok 2019 naleznete ZDE

Návrh střednědobého výhledu 2020-2021 naleznete ZDE