Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

BUDOVA A - Masarykova ulice

Pondělí 13:30 - 15:30

Čtvrtek 09:00 - 11:00


BUDOVA B - ulice Boženy Němcové

Poslední středa v měsíci 11:00 - 13:00

Důležité informace - provoz školní jídelny v červnu 2023

V červnu 2023 bude nepřítomna vedoucí školní jídelny.  

Objednávky obědů budou možné pouze elektronicky přes webové stránky naší školy.  Platba obědů bude v červnu možná pouze elektronicky nebo ve výjimečných případech v úředních hodinách v sekretariátu školy v Masarykově ulici.  

Strávníci si osobně v úředních hodinách mohou všechny záležitosti vyřešit do konce května. 

Vratky, vyúčtování a další finanční záležitosti budou možné až od 1. července. 


DĚKUJEME  ZA POCHOPENÍ, 

Vedení školy