1. stupeň ZŠ a MŠ

Kontakty na učitele 1. stupně a MŠ

Mgr. Zdeněk Andrej

zdenek.andrej@mzskrupka.cz

KH: pondělí 14:30 - 15:30

(budova B - sborovna)

Mgr. Michaela Damková

michaela.damkova@mzskrupka.cz

KH: čtvrtek 14:30 - 15:30

(budova B - přízemí 1.A, sborovna)

Mgr. Věra Eisnerová

vera.eisnerova@mzskrupka.cz

KH: středa 14:30 - 15:30

(budova A - učebna 205 - 2. patro)

Mgr. Petra Hallerová

petra.hallerova@mzskrupka.cz

KH: pondělí 15:00 - 16:00

(budova C - třída 3.C, sborovna)

Mgr. Lenka Kašpar

lenka.kaspar@mzskrupka.cz

KH: čtvrtek 15:00 - 16:00

(budova B - uč. 221 - druhé patro)

Mgr. Petr Kollár

Mgr. Bc. Eva Komínková

eva.kominkova@mzskrupka.cz

KH: pondělí 14:30 - 15:30

(budova C - sborovna)

Mgr. Iva Krobová

iva.krobova@mzskrupka.cz

KH: čtvrtek 14:30 - 15:30

(budova B - 4.A 2. patro, sborovna)

Mgr. Ivana Matoušová

ivana.matousova@mzskrupka.cz

KH: středa 14:30 - 15:30

(budova B - sborovna, třída 345.P)

Mgr. Marie Mísařová

marie.misarova@mzskrupka.cz

KH: čtvrtek 14:30 - 15:30

(budova B - sborovna, třída 3.A)

Mgr. Věra Pavková

vera.pavkova@mzskrupka.cz

KH: čtvrtek 14:30 - 15:30

(budova B - sborovna, 4.B - 1. patro)

Mgr. Dita Procházková

dita.prochazkova@mzskrupka.cz

KH: čtvrtek 14:30 - 15:30

(budova B - sborovna, 5.A - 1. patro)

PaedDr. Stanislava Sedláčková

stanislava.sedlackova@mzskrupka.cz

KH: úterý 14:30 - 15:30

(budova C - třída příp. třídy - přízemí)

Mgr. Pavla Seibt

pavla.seibt@mzskrupka.cz

KH: pondělí 14:30 - 15:30

(budova C - třída 1.C, 1. patro)

Mgr. Bc. Jitka Svobodová

jitka.svobodova@mzskrupka.cz

KH: středa 14:30 - 15:30

(budova A - kabinet přírodopisu)

Mgr. Veronika Šorfová

veronika.sorfova@mzskrupka.cz

KH: středa 14:30 - 15:30

(budova C - třída 2.C, 1. patro)

Kontakty na asistenty pedagoga a vychovatelky 1. stupně a učitelky MŠ

Lada Blažková

Miloslava Červenková

miloslava.cervenkova@mzskrupka.cz

učitelka MŠ - 417 861 211, 737 031 199

Jana Dufková

jana.dufkova@mzskrupka.cz

asistentka pedagoga

Raisa Huralová

Renata Hypiusová

renata.hypiusova@mzskrupka.cz,

asistentka pedagoga

Matyáš Kerner

Miroslava Krausová

Simona Kunešová

Hana Marešová

hana.maresova@mzskrupka.cz

asistentka pedagoga

Miluše Mayová

miluse.mayova@mzskrupka.cz

asistentka pedagoga

Jana Mišková

jana.miskova@mzskrupka.cz

asistentka pedagoga

Bc. Veronika Pavková

Ludmila Pelechová

Radka Sedláková

radka.sedlakova@mzskrupka.cz

asistentka pedagoga

Simona Smolnická

simona.smolnicka@mzskrupka.cz

učitelka MŠ - 417 861 211, 737 031 199

Michal Ullmann

Telefonní spojení do školní družiny a mateřské školy

Budova B: 417 861 540 - po 15. hodině ve výjimečných případech 737 341 780

Budova C: 417 863 843

Mateřská škola: 417 861 211, 737 031 199