1. stupeň ZŠ a MŠ

Kontakty na zaměstnance 1. stupně a MŠ

Lada Blažková, email: lada.blazkova@mzskrupka.cz

Miloslava Červenková, email: miloslava.cervenkova@mzskrupka.cz

Mgr. Michaela Damková, email: michaela.damkova@mzskrupka.cz

Jana Dufková, email: jana.dufkova@mzskrupka.cz

Mgr. Michaela Eisnerová, email: michaela.eisnerova@mzskrupka.cz

Mgr. Věra Eisnerová, email: vera.eisnerova@mzskrupka.cz

Mgr. Petra Hallerová, email: petra.hallerova@mzskrupka.cz

Dana Hnízdilová, email: dana.hnizdilova@mzskrupka.cz

Jitka Hrdličková, email: jitka.hrdlickova@mzskrupka.cz

Raisa Huralová, email: raisa.huralova@mzskrupka.cz

Naděžda Jaskevičová, email: nadezda.jaskevicova@mzskrupka.cz

Mgr. Lenka Kašpar, email: lenka.kaspar@mzskrupka.cz

Mgr. Tomáš Koten, email: tomas.koten@mzskrupka.cz

Mgr. Bc. Eva Komínková, email: eva.kominkova@mzskrupka.cz

Michaela Krejčová, email: michaela.krejcova@mzskrupka.cz

Mgr. Iva Krobová, email: iva.krobova@mzskrupka.cz

Hana Marešova, email: hana.maresova@mzskrupka.cz

Mgr. Ivana Matoušová, email: ivana.matousova@mzskrupka.cz

Mgr. Marie Mísařová, email: marie.misarova@mzskrupka.cz

Mgr. Věra Pavková, email: vera.pavkova@mzskrupka.cz

Bc. Veronika Pavková, email: veronika.pavkova@mzskrupka.cz

Ludmila Pelechová, email: ludmila.pelechova@mzskrupka.cz

Petra Pešková, email: petra.peskova@mzskrupka.cz

Mgr. Dita Procházková, email: dita.prochazkova@mzskrupka.cz

PaedDr. Stanislava Sedláčková, email: stanislava.sedlackova@mzskrupka.cz

Simona Smolnická, email: simona.smolnicka@mzskrupka.cz

Mgr. Lenka Součková, email: lenka.souckova@mzskrupka.cz

Mgr. Bc. Jitka Svobodová, email: jitka.svobodova@mzskrupka.cz

Mgr. Alena Vojtěchovská, email: alena.vojtechovska@mzskrupka.cz

Telefonní spojení do školní družiny

Budova B: 417 861 540 - po 15. hodině ve výjimečných případech 737 341 780

Budova C: 417 863 843