Budova C

 ulice Boženy Němcové

Mgr. Petr Kollár, MBA - zástupce ředitele pro 1. stupeň

petr.kollar@mzskrupka.cz Kontakt: 774 090 430

Mgr. Bc. Eva Komínková - třídní učitelka 1.C

eva.kominkova@mzskrupka.cz Konzultační hodiny: Pondělí  13:00 - 14:00

Mgr. Marie Mísařová - třídní učitelka 2.C

marie.misarova@mzskrupka.cz Konzultační hodiny: Pondělí  13:00 - 14:00

Bc. Jana Dufková - asistent pedagoga 2.C

jana.dufkova@mzskrupka.cz Konzultační hodiny: Pondělí  13:00 - 14:00

Mgr. Petra Hallerová - třídní učitelka 3.C

marie.misarova@mzskrupka.cz Konzultační hodiny: Pondělí  13:00 - 14:00

Jana Mišková - asistentka pedagoga 3.C

jana.miskova@mzskrupka.cz Konzultační hodiny: Pondělí  13:00 - 14:00

Mgr. Bc. Zdeněk Andrej - třídní učitel 4.C

zdenek.andrej@mzskrupka.cz Konzultační hodiny: Pondělí  13:00 - 14:00

Miluše Mayová - asistentka pedagoga 4.C

miluse.mayova@mzskrupka.cz Konzultační hodiny: Pondělí  13:00 - 14:00

PaedDr. Stanislava Sedláčková - třídní učitelka přípravné třídy

stanislava.sedlackova@mzskrupka.cz Konzultační hodiny: Pondělí  13:00 - 14:00

Radka Sedláková - asistentka pedagoga přípravné třídy

radka.sedlakova@mzskrupka.cz Konzultační hodiny: Pondělí  13:00 - 14:00

Školní družina

Raisa Huralová - vychovatelka 

raisa.huralova@mzskrupka.cz Kontakt: 417 863 843

Ludmila Pelechová - vychovatelka 

ludmila.pelechova@mzskrupka.cz Kontakt: 417 863 843