Otevření 1. stupně od 25. května

Informace pro 1. stupeň platné od 25. května

Nutné podmínky pro umožnění vstupu žáka do školy

· Vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

· Čestné prohlášení naleznete ZDE nebo v sekretariátu školy

· 2 roušky na žáka a den

· Dodržování daných provozních podmínek v souladu s doporučeními MŠMT

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovené krizovými opatřeními, zejména:

§ Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška)

§ Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

Příchod ke škole a pohyb před školou

Přípravná třída - 1. a 2. ročníky – příchod 8.00 – 8.15

3. až 5. ročníky – příchod 8.30 – 8.45

Čas výuky

Přípravná třída - 1. a 2. ročníky – 8.30 – 11.15

3. až 5. ročníky – 9.00 – 11.45

Rozvrh určuje třídní učitel

Později nebudou do budovy žáci z organizačních důvodů vpuštěni.

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

§ Žáci musí mít zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky a dodržovat rozestup 2 metry

§ Před školou si žáky vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který prověří:

§ zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky

§ zda má žák 2 roušky (jednu nasazenou a druhou uloženou v sáčku)

Vstup do budovy školy

§ vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

§ žáci se nepřezouvají

§ po jednom žáci odcházejí do určené učebny, kde dbají pokynů přítomného učitele

V budově školy

§ všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky

§ žáci se zdržují pouze v určené třídě nebo velmi výjimečně v určené chodbě

§ žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla

§ při pohybu žáci dodržují odstup 2 metry vždy, když je to možné, (nejméně 1,5 metru) návštěvu toalety provádí žáci vždy samostatně a bez zbytečného prodlení

Ve třídě

§ po příchodu do školy si musí každý žák umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší a provede jejich dezinfekci

§ na začátku velké přestávky si žáci řádně omyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší je a provedou jejich dezinfekci (nebo vždy před konzumací potravin)

§ v případě příznivého počasí tráví zbytek velké přestávky venku pod dohledem pověřeného pedagogického pracovníka s dodržováním daných rozestupů a nošením roušky

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci) musí se roušky nosit i ve třídě.

§ Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku

Odchod z budovy školy

§ po jednom žáci odcházejí z určené učebny (první odcházejí žáci, kteří nejdou na oběd do školní jídelny)

§ pokud nejdou na oběd, odcházejí domů (před školou se žáci nesdružují ani nezůstávají)

§ pokud mají zajištěný oběd ve školní jídelně, vyčkají ve dvoumetrových rozestupech a nasazenou rouškou a pedagogický dozor je takto odvede do školní jídelny a setrvá zde do odchodu posledního strávníka

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování

Žák má právo se stravovat v jídelně školy za těchto pravidel:o Před vstupem do jídelny si žáci postupně řádně omyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší je a provedou jejich dezinfekcio Pokrmy vydává personál včetně přípravy talířů a čistých příborů.o Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.o V jídelně se stravují v jeden okamžik pouze žáci jedné skupinyo Roušku žák odkládá pouze až při samotné konzumaci jídla a pití a to do vlastního sáčkuo Bezprostředně po skončení konzumace jídla nebo pití si žák roušku ihned opět nasazujeo Použité nádobí žák odnáší na určené místo a případně si vyzvedne u okénka hlavní jídloo Žák dodržuje zvýšenou měrou běžná hygienická pravidlao Žák po obědě odchází (před školou se žáci nesdružují ani nezůstávají)

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vážení rodiče.

V případě, že se vaše dítě bude chodit stravovat od 25. května do jídelny, je potřeba si obědy objednat, a to do úterý 19. května. (Z důvodu objednání surovin). Obědy si můžete objednat přes vaše přihlašovací údaje na stránkách školy. V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Petru Kleinovou.

email: petra.kleinova@mzskrupka.cz

tel.: 774 890 432 (do 14.30)

Školní svačiny (1. stupeň) nebudou.


ŠKOLNÍ DRUŽINA

§ Ranní družina nebude otevřena. Odpolední družina bude otevřena do 16.00.

Skupina žáků bude neměnná v jednom oddělení do odvolání.

Podmínky vstupu žáka do školní družiny jsou stejné jako na prvním stupni.

Dodržování daných provozních podmínek bude v souladu s doporučeními MŠMT a MZSLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY!