Otevření 2. stupně od 08. června

Informace pro 2. stupeň platné od 8. června

Nutné podmínky pro umožnění vstupu žáka do školy

· Vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

· Čestné prohlášení naleznete ZDE nebo v sekretariátu školy

· 2 roušky na žáka a den

· Dodržování daných provozních podmínek v souladu s doporučeními MŠMT

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovené krizovými opatřeními, zejména:

§ Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti)

Příchod ke škole a pohyb před školou

Nejpozději 10 minut pře započetím výuky. Rozvrh naleznete níže.

Později nebudou do budovy žáci z organizačních důvodů vpuštěni.

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

§ Žáci musí dodržovat rozestup 2 metry

§ Před školou si žáky vyzvedne pověřený pedagogický pracovník, který prověří:

§ zda má žák 2 roušky (jednu nasazenou a druhou uloženou v sáčku)

Vstup do budovy školy

§ vstup do školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

§ žáci se nepřezouvají

§ po jednom žáci odcházejí do určené učebny, kde dbají pokynů přítomného učitele

V budově školy

§ všichni žáci i zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky

§ žáci se zdržují pouze v určené třídě nebo velmi výjimečně v určené chodbě

§ žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla

§ při pohybu žáci dodržují odstup 2 metry vždy, když je to možné, (nejméně 1,5 metru) návštěvu toalety provádí žáci vždy samostatně a bez zbytečného prodlení

Ve třídě

§ po příchodu do školy si musí každý žák umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší a provede jejich dezinfekci

§ na začátku velké přestávky si žáci řádně omyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší je a provedou jejich dezinfekci (nebo vždy před konzumací potravin)

§ v případě příznivého počasí tráví zbytek velké přestávky venku pod dohledem pověřeného pedagogického pracovníka s dodržováním daných rozestupů a nošením roušky

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci) musí se roušky nosit i ve třídě.

§ Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku

Odchod z budovy školy

§ po jednom žáci odcházejí z určené učebny (první odcházejí žáci, kteří nejdou na oběd do školní jídelny)

§ pokud nejdou na oběd, odcházejí domů (před školou se žáci nesdružují ani nezůstávají)

§ pokud mají zajištěný oběd ve školní jídelně, vyčkají ve dvoumetrových rozestupech a nasazenou rouškou a pedagogický dozor je takto odvede do školní jídelny a setrvá zde do odchodu posledního strávníka

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování

Žák má právo se stravovat v jídelně školy za těchto pravidel:o Před vstupem do jídelny si žáci postupně řádně omyjí ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem), osuší je a provedou jejich dezinfekcio Pokrmy vydává personál včetně přípravy talířů a čistých příborů.o Strávníci si sami jídlo a pití nenabírají a neberou si ani příbory.o V jídelně se stravují v jeden okamžik pouze žáci jedné skupinyo Roušku žák odkládá pouze až při samotné konzumaci jídla a pití a to do vlastního sáčkuo Bezprostředně po skončení konzumace jídla nebo pití si žák roušku ihned opět nasazujeo Použité nádobí žák odnáší na určené místo a případně si vyzvedne u okénka hlavní jídloo Žák dodržuje zvýšenou měrou běžná hygienická pravidlao Žák po obědě odchází (před školou se žáci nesdružují ani nezůstávají)

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Vážení rodiče.

V případě, že se vaše dítě bude chodit stravovat od 8 června do jídelny, je potřeba si obědy objednat, a to do úterý 2. června (Z důvodu objednání surovin). Obědy si můžete objednat přes vaše přihlašovací údaje na stránkách školy. V případě potřeby kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Petru Kleinovou.

email: petra.kleinova@mzskrupka.cz

tel.: 774 890 432 (do 14.30)


SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY!

Rozvrh 6.A od 8. června

Rozvrh 6.B od 8. června

Rozvrh 7.A od 8. června

Rozvrh 7.B od 8. června

Rozvrh 8.A od 8. června

Rozvrh 8.B od 8. června

Rozvrh 9.A od 8. června

Rozvrh 9.B od 8. června