Projekty

Od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 realizujeme projekt podaný v rámci Výzvy č. 02_18_063 Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP.

Název projektu: Šablony II. - Zkvalitnění vzdělávání v MZŠ Krupka

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015496

Učitelé naší školy se zapojili do projektu Podpora práce učitelů, který realizuje Národní pedagogický institut ČR a je financovaný z Evropských fondů.

Doba dalece postoupila a být gramotný neznamená umět číst, psát a počítat. Jsme si toho vědomi, a tak učíme u dětí rozvíjet matematickou, čtenářskou, digitální gramotnost a informatické myšlení.