ZÁPIS DO MŠ

Podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Zápis do MŠ probíhá od 02. května do 16. května.

Žádost je možné si stáhnout zde na webových stránkách, příp. vyzvednout v podatelně školy na budově A, Masarykova 461, a to v úředních hodinách.

  • Pondělí - 10.00 - 12.00
  • Středa - 10.00 - 12.00
  • Čtvrtek - 11.00 - 12.00

K žádosti (naleznete níže) o přijetí přiložte:

  • kopii rodného listu dítěte
  • kopii očkovacího průkazu dítěte
  • Evidenční list dítěte (naleznete níže)
  • Přihlášku ke stravování (naleznete níže)
  • Formulář - správní řízení (naleznete níže)

Způsob podání žádosti:

1) do datové schránky školy – 4mrijz3,

2) poštou na adresu školy – Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461, 417 42 Krupka,

3) osobním podáním v podatelně školy, budova A - Masarykova 461, ve výše uvedených úředních hodinách.


Stanovení podmínek pro podávání žádostí.pdf