ZÁPIS DO MŠ

Zápis do mateřské školy bude probíhat 13. května 2021 od 8.00 - 16.00 na budově D - Mateřská škola, ulice 28. října.

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí. Všechny níže uvedené dokumenty přineste s sebou do mateřské školy.

K žádosti o přijetí POTŘEBUJETE:

- kopii rodného listu dítěte

- kopii očkovacího průkazu dítěte

- Evidenční list dítěte (obdržíte při zápisu)

- Přihlášku ke stravování (obdržíte při zápisu)

- Formulář - správní řízení (obdržíte při zápisu)


V případě potřeby můžete kontaktovat v době od 8.00 do 14.00 vedoucí učitelku MŠ na telefonu 737 031 199.


Stanovení podmínek pro podávání žádostí.pdf
Směrnice ke stanovení kriterií pro přijímaná do MŠ.pdf