Zahájení školního roku 2020/2021

NA TÉTO STRÁNCE NAJDETE AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021. STRÁNKA BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNA.

Poslední aktualizace: 28. srpna 2020 13:20

Zrušení svačinek na prvním stupni

Z hygienických důvodů se nebudou do odvolání podávat svačiny na prvním stupni.

Informace pro zákonné zástupce žáků prvních ročníků

První den proběhne slavnostní zahájení školního roku. Doprovod žáků může do třídy za dodržení hygienických pravidel. Žádáme doprovod žáků, aby měl s sebou roušku.

Vážení rodiče, milí žáci,

začíná nový školní rok 2020/2021. Vstupujeme do něj po dlouhé přestávce, která byla způsobena onemocněním COVID-19. Naše škola se snaží udělat preventivní opatření podle manuálu MŠMT tak, aby průběh školního roku byl narušen co možná nejméně.

Nejdůležitější opatření, která budeme vyžadovat:

· dodržování zásad osobní a provozní hygieny

. žáci mají s sebou v tašce roušku

· pravidla pro organizaci vstupu do školy:

žáci se první školní týden nepřezouvají, do školy budou vpouštěni postupně od 7:30 do 8:00.

· osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit

· pobyt rodičů uvnitř budov školy je omezen

· rodiče mohou vstoupit do školy jen s doprovodem pedagoga po předchozí domluvě

. úřední jednání bude probíhat v rouškách

Postup v případě podezření na výskyt nákazy:

· pokud je při příchodu přítomen rodič - žák není vpuštěn do školy

· pokud není přítomen rodič: pedagog neprodleně oznámí zákonnému zástupci nutnost bezodkladného vyzvednutí

Pokud je žák již ve škole a jeví příznaky:

· bude mu poskytnuta rouška

· bude umístěn do izolační místnosti

· pedagog bude informovat zákonného zástupce

· nutnost bezodkladného vyzvednutí

Ve všech případech jevící příznaky mají rodiče povinnost kontaktovat praktického lékaře!

Nemocné dítě (jakákoliv tradiční nemoc - rýma, kašel, angína) má zůstat doma do vyléčení!!!

U žáka trpícího chronickým onemocněním nebo alergií je povinností zákonného zástupce informovat třídního učitele (případně předložit lékařskou zprávu). Pokud se tak nestane, bude na žáka pohlíženo jako na žáky, který jeví příznaky (viz. výše).

Aktuální informace naleznete: WEB + Bakaláři.


Opravné zkoušky na druhém stupni

Opravné zkoušky ročníků druhého stupně proběhnou ve středu 26. srpna od 10.00 na budově A.

Informace o stravování pro žáky, kteří přestupují na jinou budovu (5. ročníky a část 6. ročníků)

1. Žáci si ponechají své čipy.

2. Rodiče nesmí platit na starý variabilní symbol. Nové variabilní symboly obdrží žáci 2. září. Třídní učitelka je s nimi půjde vyzvednout.

3. Platba na září může být zaplacena hotově u vedoucí školní jídelny.

4. V případě, že chcete svému dítěti objednat oběd na budově A na 2. září, je nutné toto oznámit vedoucí školní jídelny (1. září toto mohou sdělit žáci svému třídnímu učiteli).

5. V případě dotazů se obracejte na vedoucí školní jídelny Petru Kleinovou - mobilní číslo: 774 890 432 (volejte ve všední dny do 14:30).

Rozdělení tříd ve školním roce 2020/2021

Šesté ročníky budou spojeny ze tří loňských pátých ročníků. Páté ročníky budou spojeny ze tří loňských čtvrtých ročníků. Seznamy žáků budou vyvěšeny na budově A 1. září. Učitelé a asistenti pedagoga budou k dispozici žákům u vchodu.

Budova A (Masarykova ulice)

5.A - Mgr. Bc. Jitka Svobodová

5.B - Mgr. Zdeněk Andrej

6.A - Mgr. Veronika Škultétyová

6.B - Bc. Jan Svoboda

7.A - Mgr. Jana Pochobradská

7.B - Ing. Jana Hulanová

8.A - Mgr. Lenka Jindrová

8.B - Mgr. Lucie Valtová

9.A - Mgr. Lenka Nečasová

Třídy podle §16 - Mgr. Kateřina Matoušková

Budova B (ulice Boženy Němcové)

1.A - Mgr. Jitka Krátká

2.A - Mgr. Michaela Damková

3.A - Mgr. Dita Procházková

4.A - Mgr. Marie Mísařová

Třídy podle §16 - Mgr. Ivana Matoušouvá

Budova C (Fučíkova ulice)

Přípravná třída - PaedDr. Stanislava Sedláčková

1.C - Mgr. Petra Hallerová

2.C - Mgr. Bc. Eva Komínková

3.C - Mgr. Veronika Šorfová

4.C - Mgr. Iva Krobová