ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Zápis do 1. tříd pro děti z Ukrajiny.


Запрошуємо батьків та дошкільнят української

національності для вступлення у перший клас на

2022/2023 навчальні роки

КОЛИ:

• дата: 9.6.2022 (14.00-16.00)

ДЕ:

• Masarykova ZŠ, MŠ Krupka, Masarykova 461, Krupka 417 42

(Budova B, вулиця Boženy Němcové)

ЯК:

• заява до першого класу буде електронна, якщо не можете

заповнити її, то зробите з нами в день запису до школи.

ЕЛЕКТРОННА ЗАЯВА ДОСТУПНА ТУТ.

візьміть із собою:

• Ваш паспорт або посвідчення особи.

• Свідоцтво про народження дитини, документ, що

підтверджує доручення на піклування (опікуни).

• Заява про зарахування дитини до 1-го класу за підписом

батьків.

ЩО НА ВАС ЧЕКАЄ:

• БАТЬКИ-Офіційна частина реєстрації, адміністрування заяви, перевірка

свідоцтво про народження, посвідчення особи та інші документи.

• ДІТИ-Мотиваційна частина, зарахування (Орієнтовна перевірка рівня знань і умінь).

Інструкція по подачі заявки (усі документи):

1. Після відправлення електронної заявки ви отримаєте електронний лист

із підтвердженням, в якому є заповнена форма заяви.

2. Роздрукуйте отриману форму заявки, перевірте, заповніть решту

інформації та підпишіться.

3. До роздрукованого та підписаного бланка прикласти копію свідоцтва

про народження дитини. Прибути з документами в зазначений день.

Обов'язково собою мати дійсний документ, що підтверджує особу

законного представника дитини.

*У випадку якщо ви подаєте заяву про перенесення відвідування школи, докладіть

заяву про відстрочку обов'язкового відвідування школи та обов'язкові додатки які

наведені в цій заяві.Předběžná informace k zápisu do 1. ročníků

Škola má dostatečné kapacity k přijetí všech uchazečů za předpokladu, že jsou splněny všechny formální náležitosti (povinná dokumentace).

Oficiální výsledky zápisu se objeví následně na těchto stránkách.

ZVEME RODIČE A PŘEDŠKOLÁKY K ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023


KDY:

 1. termín: úterý 12. 4. 2022 (13.00 - 17.00)

 2. termín: úterý 26. 4. 2022 (13.00 - 17.00)


KDE:

Masarykova ZŠ a MŠ Krupka, Masarykova 461, Krupka 417 42 (Budova B, ulice Boženy Němcové)

(Na této budově bude probíhat zápis do všech prvních tříd naší školy, tzn. na budovu B (ul. Boženy Němcové) a budovu C (Fučíkova ulice)

JAK:

Přihláška k zápisu bude elektronická, viz. níže. V případě, že nemůžete vyplnit elektronickou přihlášku, vyplníme ji s vámi v den zápisu.


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA JE K DISPOZICI ZDE .

S sebou si vezměte: občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.), žádost o zápis dítěte do 1. ročníku podepsanou rodiči, rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno.


CO VÁS ČEKÁ

 • RODIČE - formální část zápisu, administrace přihlášky, kontrola rodného listu, občanského průkazu a další dokumentace

 • DĚTI - motivační část zápisu (orientační ověření úrovně vědomostí a dovedností)Návod k podání přihlášky (všech dokumentů):

 1. Po odeslání elektronické přihlášky vám přijde potvrzovací email, ve kterém obdržíte instrukce a formulář vyplněné přihlášky.

 2. Obdržený formulář si vytiskněte, zkontrolujte, doplňte zbývající informace a podepište.

 3. K vytištěnému, vyplněnému a podepsanému formuláři přiložte kopii rodného listu dítěte. S dokumenty se dostavte do školy v uvedené dny. S sebou NUTNÝ platný doklad totožnosti zákonného zástupce.


V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, přiložte Žádost o odklad povinné školní docházky a povinné přílohy, které jsou na této žádosti uvedeny.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy od 21. 5. 2021. Seznam přijatých dětí bude řazen dle registračního čísla, které naleznete v pravém horním rohu “Žádosti o zápis dítěte”.


DOKUMENTY K ZÁPISU NALEZNETE ZDE


Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:

 • V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu

 • Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.

 • Základní škola má dostatečnou kapacitu a je připravena přijmout do 1. třídy všechny děti, které budou zapsány (včetně dětí z jiných spádových oblastí) do kapacity 60 žáků.

 • Zákonný zástupce se může zvolit školu pro plnění povinné školní docházky dle svého uvážení, to znamená i jinou školu než spádovou .DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy od 26 .5. 2022. Seznam přijatých dětí bude řazen dle registračního čísla, které naleznete v pravém horním rohu “Žádosti o zápis dítěte”.

V případě, že budete žádat o přípravnou třídu, vyplňte Žádost o zařazení do přípravné třídy, kterou naleznete na stránkách školy www.mzskrupka.cz, na záložce Zápis do 1. tříd.