ZÁPIS DO 1. TŘÍD

DOKUMENTY K ZÁPISU ZASÍLEJTE POUZE DLE INSTRUKCÍ. EMAIL NENÍ MOŽNÉ POUŽÍVAT.

V PŘÍPADĚ POUŽITÍ EMAILU NELZE POVAŽOVAT ZÁPIS ZA PLATNÝ.

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

V letošním školním roce se zápisy budou organizovat bez přítomnosti dětí ve škole.

Zápis bude otevřený do 7. 5. 2020, příjem dokumentů bude 13. 5. 2020 na budově A v čase 10. 00 - 15. 00 hod.

Zapište své dítě na webových stránkách školy www.mzskrupka.cz. POVINNÉ!!! Bez toho nelze zpracovat žádost o přijetí.

ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU NALEZNETE ZDE

Návod k podání přihlášky (všech dokumentů):

  1. Po odeslání elektronické přihlášky vám přijde potvrzovací email, ve kterém obdržíte instrukce a formulář vyplněné přihlášky.
  2. Obdržený formulář si vytiskněte, zkontrolujte, ručně doplňte zbývající informace a podepište.
  3. K vytištěnému, vyplněnému a podepsanému formuláři přiložte kopii rodného listu dítěte, kopie občanského průkazu zákonného zástupce (zástupců).

V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, zaškrtněte tuto možnost v elektronické přihlášce!!! Následně přiložte Žádost o odklad povinné školní docházky a povinné přílohy, které jsou na této žádosti uvedeny.


Všechny dokumenty zašlete do sekretariátu školy jedním z následujících způsobů:

a/ Dokumenty vložte do obálky, kterou označíte nápisem “Zápis”, a zašlete poštou na adresu:

Masarykova ZŠ a MŠ Krupka, Masarykova 461, Krupka 417 42

b/ Dokumenty můžete zaslat jako přílohu datovou schránkou. Předmět zprávy: “Zápis”. ID datové schránky školy: 4mrijz3

Jakmile budou informace ověřeny a ztotožněny s dodanými dokumenty, budou kopie rodného listu dítěte a kopie OP zákonných zástupců SKARTOVÁNY, dle nařízení o GDPR. Seznam přijatých dětí bude řazen dle registračního čísla, které naleznete v pravém horním rohu “Žádosti o zápis dítěte”.

V případě, že budete žádat o přípravnou třídu, vyplňte Žádost o zařazení do přípravné třídy, kterou NALEZNETE ZDE.