ZÁPIS DO 1. TŘÍD

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍD

Informujeme Vás o stále otevřeném zápisu do 1. tříd a nastávajícím termínu 21.4.2021 (budova A, 13.00-17.00 hod.), kdy bude provedena administrace zapsaných žádostí.

Bližší informace na stránkách školy v záložce "ZÁPIS DO 1. TŘÍDY"


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA BUDE K DISPOZICI OD 01. 04. 2021 ZDE .

DALŠÍ INFORMACE NÍŽE.

Děkujeme a těšíme se na setkání

Vedení školyKDY:

  1. termín: úterý 13. 4. 2021 (13.00 - 17.00)

  2. termín: středa 21. 4. 2021 (13.00 - 17.00)


KDE:

Masarykova ZŠ a MŠ Krupka, Masarykova 461, Krupka 417 42 (Budova A)

JAK:

Podání přihlášky elektronicky do 12. 04. 2021.

V případě, že nemůžete vyplnit elektronickou přihlášku, vyplníme ji s vámi v den zápisu.


ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA BUDE K DISPOZICI OD 01. 04. 2021 ZDE .


Epidemiologická situace neumožňuje zápis s přítomností dětí, proto bude pouze v uvedené dny se zákonnými zástupci dokončena nezbytná administrace zápisu.

Proto se musí alespoň jeden ze zákonných zástupců ve dnech 13. 4. 2021 a 21 .4. 2021 (13.00 - 17.00) dostavit NA BUDOVU A (Masarykova ulice) k nezbytné administraci zápisu, kontrole rodného listu, OP a další dokumentace.


V případě, že nemůžete vyplnit elektronickou přihlášku, dostavte se ve stejné dny. Přihlášku s vámi vyplníme.


Návod k podání přihlášky (všech dokumentů):

  1. Po odeslání elektronické přihlášky vám přijde potvrzovací email, ve kterém obdržíte instrukce a formulář vyplněné přihlášky.

  2. Obdržený formulář si vytiskněte, zkontrolujte, doplňte zbývající informace a podepište.

  3. K vytištěnému, vyplněnému a podepsanému formuláři přiložte kopii rodného listu dítěte. S dokumenty se dostavte do školy v uvedené dny (13. 4. a 21. 4.). S sebou NUTNÝ platný doklad totožnosti zákonného zástupce.


V případě, že budete žádat o odklad školní docházky, přiložte Žádost o odklad povinné školní docházky a povinné přílohy, které jsou na této žádosti uvedeny.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy od 21. 5. 2021. Seznam přijatých dětí bude řazen dle registračního čísla, které naleznete v pravém horním rohu “Žádosti o zápis dítěte”.


DOKUMENTY K ZÁPISU NALEZNETE ZDE


Kritéria pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání:

  • V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu

  • Žáci z jiných školských obvodů, pokud to umožňují kapacitní možnosti školy.

  • Základní škola má dostatečnou kapacitu a je připravena přijmout do 1. třídy všechny děti, které budou zapsány (včetně dětí z jiných spádových oblastí) do kapacity 60 žáků.

  • Zákonný zástupce se může zvolit školu pro plnění povinné školní docházky dle svého uvážení, to znamená i jinou školu než spádovou .PRO VŠECHNY PŘIJATÉ DĚTI DO 1. TŘÍDY A PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU USPOŘÁDÁME NA ZAČÁTKU ČERVNA "DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ"
Pozvánka k zápisu do 1. tříd pro MŠ (1).pdf